logo

Krav på livsmedelslokal

Krav på livsmedelslokaler, både permanenta och tillfälliga, kan du läsa mer om i helhet i bilaga II till förordning (EG) nummer 852/2004

Kortfattat kan sägas att

  • Livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott skick
  • Ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska vara släta, tvättbara, korrosionsbeständiga och giftfria
  • Livsmedel ska skyddas mot kontaminering och skadedjur
  • Det ska finnas vattentoalett för personalen
  • Det ska finnas handtvättställ med rinnande varmt och kallt vatten samt material för hygienisk handtvätt och torkning
  • Det ska finnas tillräckligt med förvaringsmöjligheter och när det är nödvändigt möjlighet till temperaturreglering för livsmedel.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.