logo

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en insats som kan beviljas dig som bor i eget hus eller lägenhet för att du ska kunna påkalla hjälp när du behöver det..

Trygghetslarm innebär att du vid behov kan trycka på en knapp och påkalla uppmärksamhet om din situation, om du till exempel har ramlat och inte kan ta dig upp. Larmknappen fästs endera på din arm liknande ett armbandsur eller runt halsen som ett halsband. Larmet går via din telefon till Trygghetsjouren som förmedlar larmet till kommunens personal, varefter du får besök av oss. Larmet är inget akutlarm, utan ett trygghetslarm.

Behovsbedömning
Insatsen trygghetslarm är behovsprövad. Detta innebär att kommunens biståndshandläggare alltid gör en utredning/bedömning av de behov du har för att se hur dessa bäst ska kunna tillgodoses.
I bedömningen tas hänsyn till om du har funktionshinder som medför otrygghet i det egna boendet. Tanken med att ha ett trygghetslarm är att du ska kunna bo kvar i din egen bostad så länge som möjligt och känna dig trygg.

Den behovsbedömning som görs ligger till grund för ett beslut. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Anvisningar hur du överklagar följer med det beslut du får.

Kostnad
Kostnaden för att hyra ett trygghetslarm är 300 kronor per månad. Att ha trygghetslarm ingår i maxtaxa även om kostnaden står specificerat på fakturan med 300 kronor. Det är alltså inte någon extra enskild kostnad för trygghetslarm om man har maxtaxa utan det ingår i maxtaxan.

Till exempel:

  • Har man endast hemtjänst så ingår larmet efter sex besök eller mer per månad.
  • Har man endast hemsjukvård ingår larmet efter tio besök eller mer per månad.

Publicerad av

Senast ändrad