Hjälptjänster

logo

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en insats som kan beviljas dig som bor i eget hus eller lägenhet för att du ska kunna påkalla hjälp när du behöver den.

Trygghetslarm innebär att du vid behov kan trycka på en knapp och påkalla uppmärksamhet om din situation, om du till exempel har ramlat och inte kan ta dig upp. Larmknappen fästs endera på din arm liknande ett armbandsur eller runt halsen som ett halsband. Larmet går via din telefon till Trygghetsjouren som förmedlar larmet till kommunens personal, varefter du får besök av oss. Larmet är inget akutlarm, utan ett trygghetslarm.

Behovsbedömning
Insatsen trygghetslarm är behovsprövad. Detta innebär att kommunens biståndshandläggare alltid gör en utredning/bedömning av de behov du har för att se hur dessa bäst ska kunna tillgodoses.
I bedömningen tas hänsyn till om du har funktionshinder som medför otrygghet i det egna boendet. Tanken med att ha ett trygghetslarm är att du ska kunna bo kvar i din egen bostad så länge som möjligt och känna dig trygg.

Den behovsbedömning som görs ligger till grund för ett beslut. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Anvisningar hur du överklagar följer med det beslut du får.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-07-11

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se