logo

Busskort för gymnasieelever

Foto: Värmlandstrafik

Du som vill resa med buss mellan hemmet och skolan ansöker om ersättning för dagliga resor. Ansökan om gymnasiebiljett ska göras digitalt. För att kunna använda den digitala ansökan måste elev eller vårdnadshavare ha ett bank-id. Ett säkerhets-id fungerar inte.

Ansökan om busskort ska göras digitalt. När du har ansökt om busskort får du ett sms med en länk skickad till din mobiltelefon med instruktioner för att få ditt busskort i appen. Om du valt plastkort hämtas det på Älvstrandsgymnasiets expedition hos Mikael Aldrin/Annica Thörne från och med 14 augusti.

Observera att du som har fått ett inackorderingstillägg eller som åker med specialtransporter exempelvis taxi har inte rätt till busskort. För elever över 18 år måste eleven själv ansöka om busskort.

» Här ansöker du om busskort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan öppnar 1 augusti.

» Instruktion för att hämta mobil skolbiljett för buss Pdf, 1 MB.

» Instruktion för att skapa ett konto i Värmlandstrafiks app Pdf, 1.2 MB.

» Instruktionsfilm för att hämta mobil bussbiljett

Vem har rätt till resebidrag?

  • Du som är folkbokförd i Hagfors kommun. Det gäller även om du går i någon annan gymnasieskola i Värmland. Du som är folkbokförd i annan kommun söker hos din hemkommun
  • Du som är mellan 16 och 20 år.
  • Du som ska läsa på heltid.
  • Du som har minst sex kilometer till skolan.
  • Du som går en utbildning som är minst åtta veckor.
  • Du ska vara inskriven i gymnasieskola eller motsvarande.
  • Du får inte få inackorderingsbidrag samtidigt

Om du tappar bort busskortet
Om du tappar bort ditt busskort ska det anmälas till Älvstrandsgymnasiets expedition. Nytt busskort hämtar du själv på expeditionen. Avgiften för borttappat busskort är 200 kr, detta kommer att faktureras.

Om ditt busskort blivit stulet
Om ditt busskort blivit stulet gäller samma tillvägagångssätt som vid borttappat busskort. För nytt busskort som utdelas utgår ingen avgift, under förutsättning att en kopia på polisanmälan lämnats in.

Om du avbryter studierna
Om du avbryter studierna i förtid, flyttar till annan kommun eller byter till skola utanför Värmland, måste du senast dagen efter förändringen meddela kommunens handläggare och snarast därefter lämna tillbaka busskortet. Du kan också göra avanmälan via e-tjänsten här.  Länk till annan webbplats.

Kontantersättning i särskilda fall
I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer, lämnas kontant ersättning.

"Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida"

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Gymnasiehandläggare  
Mikael Aldrin
0563-188 60
mikael.aldrin@edu.hagfors.se