Hjälptjänster

logo

Värmlands unga

Värmlands unga

Hagfors Kommun ingår sedan den 1 mars 2016 i ett projekt från Europeiska Socialfonden som heter Värmlands Unga och som genomförs i åtta värmländska kommuner.

Bakgrunden till projektet är att Värmland enligt tradition har en låg utbildningsbakgrund och har många ungdomar som inte fullgör sin gymnasieutbildning. Projektets syfte är att utifrån kända framgångsfaktorer stötta ungdomar så att de tar sig in på ett nationellt program på gymnasiet, och därmed minskar risken till ett socialt utanförskap i framtiden. I Hagfors är projektet förlagt till Älvstranden Bildningscentrum och håller på till och med februari 2019.

Hur vi arbetar
För att elever ska kunna skrivas in i projektet måste de enligt Europeiska socialfondens bestämmelser ha fyllt 15 år och som äldst får de vara 24 år. I Hagfors är det främst elever i årskurs 9 som ingår i projektet. Genom att delta får de extra stöd genom coachning i sina studier samt även hjälp med att hitta en meningsfull sysselsättning på fritiden om det behövs. Totalt räknar man med att cirka 45 elever på Älvstranden Bildningscentrum kommer att vara med i projektet under de tre åren. Totalt i Värmland räknar man med cirka 520 elever totalt.

Arbetet på Älvstranden Bildningscentrum kommer att vara individcentrerat på elevnivå men det kommer även att vara ett organisatoriskt jobb för att hitta en bättre samverkan mellan olika instanser i kommunen. Att inte få en gymnasieutbildning ger en stor risk för socialt utanförskap och är inte bara en stor kostnad för samhället utan främst en katastrof för den enskilde individen.

Fakta:
Värmlands Unga finansieras med pengar från Europeiska Socialfonden. Totalt handlar det om 20 miljoner kronor som Europeiska Socialfonden satsar och kommunerna ska sedan satsa genom en medfinansiering av personal. Förutom Hagfors bedrivs projektet i grundskolor i Eda, Grums, Kristinehamn, Säffle Årjäng samt gymnasiet i Torsby och Karlstad.

Fakta i siffror:

  • 1 av 8 saknar behörighet att komma in på gymnasiet
  • 1 av 4 genomför inte sin gymnasieutbildning på 4 år
  • Det är 3.5 gånger större risk att en person som inte har gymnasieutbildning får ekonomiskt bistånd vid 20 års ålder.
  • Det är 4 gånger större risk att en person som inte har gymnasieutbildning får ekonomiskt bistånd vid 24 års ålder.
  • Det är 5 gånger större risk att en person som inte har gymnasieutbildning får ekonomiskt bistånd vid 29 års ålder.

Personer utan avslutat gymnasium har:

  • 43% högre risk för arbetslöshet vid 20 års ålder
  • 60% högre risk för arbetslöshet vid 25 års ålder.
  • 89% högre risk för arbetslöshet vid 29 års ålder.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-05-27

KONTAKT

Eva Johansson
Projektledare/elevcoach

eva.johansson@edu.hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se