logo

Dokument som ska bifogas ansökan

Till ansökningsblanketten behöver ett antal handlingar och uppgifter bifogas beroende på vilket tillstånd du ansöker om. Handläggningen av en ansökan påbörjas när ansökan bedöms som komplett vilket den är när de handlingar som krävs har skickats in.

Här nedan anges handlingar som kan krävas.

Sker ansökan via ombud behöver en fullmakt bifogas.

Ägarförhållanden

Du ska skicka in dokument som styrker ägarförhållandena i bolaget. Beroende på vilken typ av bolag du har ska du skicka in olika dokument.

Aktiebolag

 • Aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll.
 • Om aktierna i bolaget ägs av annat bolag ska du skicka in aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll även för det bolaget. Det måste framgå vem slutligen äger aktierna. Du ska också skicka in en organisationsskiss som visar hur bolagen ägs.

Handelsbolag eller Kommanditbolag

 • Bolagsavtal som visar hur andelarna i bolaget är fördelade samt delägarnas rättigheter och skyldigheter.
 • Om ett annat bolag äger ditt bolag, ska du skicka in en organisationsskiss samt dokument som visar vem som är ägare till bolagen.

Förening

 • Stadgar och styrelseprotokoll.

Registreringsbevis

Från Bolagsverket beställer du registreringsbevis för ditt bolag. Registreringsbeviset från inte vara äldre än 3 månader. Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket.

Moms-, F-skatt och arbetsgivaravgift

Från Skatteverket får du ett registerutdrag där det framgår om ditt företaget är godkänd för F-skatt och registrerad för moms- och arbetsgivaravgift. Bifoga en kopia på registerutdraget med din ansökan.

Köpeavtal

Det ska vara undertecknat av både köpare och säljare. Skicka också in eventuella bilagor.

Hyres- eller arrendeavtal

Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal, inklusive alla bilagor. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.

Ritningar

 • Ritning i A4-format över serveringsstället (restauranglokalens alla utrymmen). Markera ut serveringsytan på ritningen och rita in bordsplatser, köksutrustning och biytor. När du markerar serveringsytan ska olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök uteslutas.
 • Om du samtidigt ansöker om uteservering ska även ritning i A4-format för denna bifogas med serveringsyta, avgränsning och bordsplatser markerad på ritningen.

Finansiering av restaurangköp eller bolag

Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du har använt till att köpa din restaurang eller bolag. För att göra det ska du fylla i en finansieringsplan. Av finansieringsplanen ska kostnad för köp av rörelsen, ombyggnadskostnad och övriga finansieringsbehov framgå.

Redovisning av pengarna. Du ska i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden. Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:

 • Lån från bank - bifoga lånehandling och kontoutdrag som visar att pengarna gått in på ditt konto.
 • Eget sparade - bifoga kontoutdrag som visar ditt sparande, inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden.
 • Lån från privatperson - bifoga kontoutdrag från både dig och den du har lånat pengarna av. Kontoutdragen ska visa sparandet samt överföringar, inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden. Långivarens personnummer ska också finnas med eftersom vi behöver kontrollera deras lämplighet.
 • Pengar från bryggeri - bifoga avtalet samt handling som visar utbetalning från bryggeriet. Av kontoutdraget ska det framgå vem som är kontoinnehavare.
 • Revers - bifoga skuldebrev.
 • Koncernbidrag - bifoga årsredovisning både från det bolag som gett pengarna och det bolag som fått pengarna.

Redovisning av betalning. Du måste också visa att pengarna förts över till den som sålt verksamheten. När du betalt säljaren ska du skicka in kontoutdrag som visar att pengarna betalats ut. Du ska även skicka in kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna. Av kontoutdraget ska det framgå vem som är kontoinnehavare.

Budget

Redovisa i en sammanställning hur mycket du räknar med intäkter (försäljning av mat och dryck) och kostnader (inköp av mat och dryck, driftkostnader, avgifter m.m.) under ett år.

Lämplighet och kunskap

 • Redogörelse för konkurs. Bevis om konkursfrihet beställs från Bolagsverket för varje företrädare av bolaget. Om någon av företrädarna för bolaget varit inblandad i en konkurs ska en förvaltarberättelse och en personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen skickas med ansökan.
 • Redogörelse av bolagsföreträdares uppdrag i andra bolag. Bevis om uppdrag som funktionär beställs från Bolagsverket för varje företrädare av bolaget.
 • Redovisa kunskaper. Om bolaget har ett gällande serveringstillstånd (i Hagfors eller annan kommun) ska du bifoga tillståndsbeviset. Om bolaget inte har serveringstillstånd måste du göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Om du har gjort kunskapsprovet någon gång under de senaste tre åren och fått godkänt, kan du istället visa upp det provet. Du bokar provtillfälle tillsammans med din handläggare.

Meny

Meny över mat- och dryckesutbud. Om det finns en särskild nattmeny som gäller efter klockan 23.00 ska även den bifogas.

Registrering av livsmedelsanläggning

Kopia på registreringsbevis för livsmedelsanläggning. Om du har inte har fått registreringsbeviset än kan du bifoga anmälan för registrering för livsmedelsanläggning istället.

Verksamhet och inriktning

Beskrivning av verksamheten. Berätta vilken typ av restaurang du tänker driva, som till exempel:

 • Dag- och kvällstid, typ av inriktning som till exempel lunchrestaurang, pub, gourmetrestaurang, nattklubb.
 • Öppettider. Ange tider och om det gäller vardag och/eller helger.
 • Underhållning. Kommer du ha underhållning som till exempel levande musik, trubadur, konserter eller dans.

Serveringsansvariga personer

I blanketten Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer som finns i blankettarkivet anges de personer som du utsett till serveringsansvariga, med namn och personnummer. Dessa personer ska ha fyllt 20 år.

Kassaregister

I blanketten Uppgifter om kassaregister som finns i blankettarkivet anger du uppgifter om ditt kassaregister.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Alkoholhandläggare
Peter Eriksson
0563-188 12

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.