Hjälptjänster

logo

Personalenheten

Personalenheten ansvarar för alla frågor som rör kommunens anställda.

Här får kommunens samtliga verksamheter till exempel hjälp med anställningsfrågor, avtalstolkning, rehabiliteringssamordning och mycket mer.

Friskvård, medarbetarenkäten, olika policies och planer, löner, pensioner, arbetsmiljöutbildning, statistik och arbetsledarutbildning är andra exempel på personalenhetens ansvarsområden.

Personalenhetens politiska styrfunktion är kommunstyrelsen.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-05-13

KONTAKTUPPGIFTER

Personalchef
Richard Bjöörn
070-620 70 98
0563-186 42 richard.bjoorn@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se