logo

Personalenheten

Personalenheten ansvarar för alla frågor som gäller kommunens anställda.

Här får kommunens samtliga verksamheter till exempel hjälp med anställningsfrågor, avtalstolkning, rehabiliteringssamordning och mycket mer.

Friskvård, medarbetarenkäten, olika policies och planer, löner, pensioner, arbetsmiljöutbildning, statistik och arbetsledarutbildning är andra exempel på personalenhetens ansvarsområden.

Personalenhetens politiska styrfunktion är kommunstyrelsen.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Personalchef
Felicia Weinberg
070-267 72 98
0563-185 12
felicia.weinberg@hagfors.se