Hjälptjänster

logo

God man, förvaltare och förmyndare

Hagfors, Grums, Forshaga, Kil och Munkfors kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarkontoret finns i Forshaga. Alla överförmyndarärenden som berör någon som är bosatt i någon av kommunerna handläggs vid kontoret i Forshaga.

Vem kan få god man?
Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, behöver hjälp med att till exempel bevaka sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan ansöka om att få hjälp av en god man.

För att ha rätt till god man måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, som en begåvningsnedsättning eller annat funktionshinder, psykisk sjudom eller demens. Det ska också finnas ett samband mellan hälsotillståndet och behovet av hjälp, det vill säga att det är sjukdomen eller handikappet som gör att personen behöver hjälp.

God man utses inte om personen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom hjälp av anhörig, granne, kommunens sociala verksamhet, kurator, vårdpersonal, banken, förtroendeman eller genom en fullmakt. Att ha god man är frivilligt, vilket innebär att personen som behöver god man ska tacka ja till hjälpen skriftligen. Undantag görs om personens tillstånd är sådant att det inte går att få ett godkännande. Detta ska styrkas genom läkarintyg.

Vem kan bli god man?
I lagen (föräldrabalken) står att den person som förordnas som god man eller förvaltare ska vara " en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".

Överförmyndarnämnden prövar personers lämplighet som god man. Allmänna kunskaper i vardagsekonomi och ett sunt förnuft kombinerat med personligt och socialt engagemang är lämpliga egenskaper.

De formella kraven som sägs i lagen är att god man inte får vara underårig och inte själv får ha förvaltare förordnad för sig. Kravet på lämplighet innebär att gode mannen skall ha de kvalifikationer som krävs för att sköta det anförtrodda uppdraget.

Till de allmänna kraven på lämplighet hör att vederbörande har ordnad ekonomi. Överförmyndarnämnden kontrollerar därför att personen inte befinner sig på ekonomiskt obestånd eller att personen inte är olämplig av någon annan anledning. Har man till exempel betalningsanmärkningar hos kronofogden eller förekommer i Polisen belastningsregister anses man inte lämplig som god man. Den som utses som god man måste också ha tid att ägna sig åt sitt uppdrag.

Vill du hjälpa en medmänniska genom att vara god man?
En god man bistår medmänniskor som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, funktionshinder och liknande behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, ekonomisk förvaltning eller personlig omvårdnad.
Som god man har du rätt till ersättning i form av skäligt arvode.

Läs mer i den här informationsfoldern som också innehåller ansökningsblankett.PDF (pdf, 1.1 MB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-05-21

KONTAKT

Forshaga kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forshaga kommun
Överförmyndarnämnden
Box 93
667 22 Forshaga

Besöksadress 
Kommunkontoret
Storgatan 52

Kontaktperson
Eva-Lotta Karnlind
054-17 20 22
telefontid måndag-torsdag 10.00-12.00
eva-lotta.karnlind@forshaga.se


Telefon
054-17 20 00 (växel)

 

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se