logo

God man, förvaltare och förmyndare

Hagfors, Grums, Forshaga, Kil och Munkfors kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarkontoret finns i Forshaga. Alla överförmyndarärenden som berör någon som är bosatt i någon av kommunerna handläggs vid kontoret i Forshaga.

Sida hos Överförmyndarnämnd i samverkan

Vill du ge trygghet och stöd till en medmänniska när livet är tufft? Vi är i stort behov av nya gode män. Läs mer om vad det innebär och skicka in din intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem kan få god man?

Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, behöver hjälp med att till exempel bevaka sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan ansöka om att få hjälp av en god man.

Lagen säger att för att ha rätt till god man måste det finnas någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att personen behöver hjälp. Personer med demenssjukdomar, missbruk, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra psykiska funktionsnedsättningar kan till exempel få god man.

God man utses inte om personen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom hjälp av anhörig, granne, kommunens sociala verksamhet, kurator, vårdpersonal, banken, förtroendeman eller genom en fullmakt. Att ha god man är frivilligt, vilket innebär att personen som behöver god man ska tacka ja till hjälpen skriftligen. Undantag görs om personens tillstånd är sådant att det inte går att få ett godkännande. Detta ska styrkas genom läkarintyg.

Vem kan bli god man?

I lagen (föräldrabalken) står att den person som förordnas som god man eller förvaltare ska vara " en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".
Överförmyndarnämnden prövar personers lämplighet som god man. Allmänna kunskaper i vardagsekonomi och ett sunt förnuft kombinerat med personligt och socialt engagemang är lämpliga egenskaper.

De formella kraven som sägs i lagen är att god man inte får vara underårig eller själv ha god man/förvaltare. Kravet på lämplighet innebär att gode mannen skall ha de kvalifikationer som krävs för att sköta det anförtrodda uppdraget.

Till de allmänna kraven på lämplighet hör att vederbörande har ordnad ekonomi. Överförmyndarnämnden kontrollerar därför att personen inte befinner sig på ekonomiskt obestånd eller att personen inte är olämplig av någon annan anledning. Har man till exempel betalningsanmärkningar hos kronofogden eller förekommer i Polisen belastningsregister anses man inte lämplig som god man. Den som utses som god man måste också ha tid att ägna sig åt sitt uppdrag.

Vill du hjälpa en medmänniska genom att vara god man?

En god man bistår medmänniskor som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, funktionshinder och liknande behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, ekonomisk förvaltning eller personlig omvårdnad.
Som god man har du rätt till ersättning i form av skäligt arvode.

Läs mer i den här informationsfoldern som också innehåller ansökningsblankett. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Forshaga kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forshaga kommun

Överförmyndarnämnden
Box 93
667 22 Forshaga

Besöksadress 

Kommunkontoret
Storgatan 52

Telefon

054-17 20 00 (växel)

Överförmyndarkontoret har besöks- och telefontid

Måndag 10-12 och 13-15
Torsdag 13-15