logo

Registrering och godkännande, livsmedelsverksamhet

De flesta livsmedelsföretag är skyldiga att anmäla sin verksamhet för registrering till behörig myndighet i den kommun där man är verksam. I Hagfors kommun är det miljö- och byggkontoret som tar emot anmälningar för registrering.

När miljö- och byggkontoret har fått din anmälan diarieförs den och de uppgifter som du har lämnat registreras. Du får en skriftlig bekräftelse om registrering. För handläggningen debiterar miljö- och byggkontoret en timme enligt taxan, för år 2024, 1320 kronor.

För animalieanläggningar som slakterier, styckningsanläggningar, mejerier, anläggningar för fisk och skaldjur och liknande anläggningar krävs en godkännandeprövning innan verksamheten får starta. Beroende på typ och storlek av anläggningen är Livsmedelsverket eller miljö- och byggkontoret kontrollmyndighet.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

LÄNKAR

Blanketter