logo

Bygga

Ska du bygga ett nytt hus eller bygga om ditt nuvarande? Vi hjälper till att granska din ansökan att bygga om eller göra utbyggnader.

Kommunen gör upp planer för bebyggelser i olika områden. I planen och områdesbestämmelserna kan du läsa mer om vad som är tillåtet att göra i ditt område.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör
Thomas Fingal
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se


Du kan boka en tid hos handläggare eller miljö- och byggsekreterare på telefon eller skicka ett mail till miljo.bygg@hagfors.se