logo

Fågelmatning

undersida bild

Fåglar är ett naturligt inslag i vår stadsmiljö och är viktiga i naturen. Men fåglarna kan även upplevas som störande, exempelvis när de smutsar ner eller skränar. Många tycker om att mata fåglar och gör det i gott syfte. Men det är viktigt att tänka på att risken för störningar till omgivningen många gånger ökar vid matningen.

Du som vill mata fåglar bör sätta upp ett fågelbord eller liknande på din fastighet. Undvik att lägga ut fågelmat på marken, den kan dra till sig råttor och möss men även större fåglar såsom duvor och måsar som kan orsaka problem med skrän och nedsmutsning i omgivningen. Erbjud endast fågelfrö, talgbollar eller liknande.
Fågelbordet bör vara utformat så att endast småfåglar kan komma åt fågelmaten och så att fåglarna inte kan förorena fågelmaten med spillning, då det finns risk att sjukdomar sprids mellan fåglarna.

Under sommarhalvåret behöver fåglarna normalt inte matas då det finns en rik tillgång av naturlig föda.

Det är olämpligt, och i vissa fall förbjudet, att mata vilda djur med matrester. Endast en del av maten äts av fåglar, resten äts av råttor, möss och andra gnagare. På grund av den risk för olägenhet gnagare utgör i form av exempelvis smittspridning, är det viktigt att så långt som möjligt begränsa förekomsten av dessa inom tätbebyggda områden.

Det är olämpligt, och i vissa fall förbjudet, att mata vilda djur med matrester. Endast en del av maten äts av fåglar, resten äts av råttor, möss och andra gnagare. På grund av den risk för olägenhet gnagare utgör i form av exempelvis smittspridning, är det viktigt att så långt som möjligt begränsa förekomsten av dessa inom tätbebyggda områden.

Alla matrester ska sorteras som organiskt avfall eller komposteras på fastigheten. Ska du börja kompostera behöver du anmäla det på förhand till miljö- och byggavdelningen. Det är viktigt att du tänker på vilken typ av kompost du väljer och var du väljer att placera den. Detta för att undvika besvär för dig själv och omgivningen.

Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret för att fågelmatningen inte orsakar störningar i omgivningen. Fastighetsägaren har därför också rätt att bestämma vad som gäller för fågelmatningen på den egna fastigheten, förutsatt att matningen inte leder till störningar i omgivningen.

Bor du i ett flerfamiljshus kan det finnas ordningsföreskrifter som säger att det
inte är tillåtet att mata på balkonger, fönsterbrädor och loftgångar. Bor du i en bostadsrätt kan motsvarande regler finnas i bostadsrättsföreningens stadgar. En lösning kan då vara att mata fåglarna från en gemensam automat på gården.

Ta kontakt med din fastighetsägare eller med den som matar fåglar om problem med fågelmatning uppstår i området eller huset du bor i.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggavdelning
0563-185 00 (växel)
miljo.bygg@hagfors.se

Du kan boka en tid hos handläggare eller miljö- och byggsekreterare på telefon eller skicka ett mail till miljo.bygg@hagfors.se