logo

Övriga länkar och annat

På denna sida finner du andra viktiga länkar rörande psykisk hälsa och suicidprevention

Foto: Unsplash/Domenico Loia

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kontaktperson för psykisk hälsa

Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Louise Jansson
0563-185 00

Kontaktperson för suicidprevention

Verksamhetschef Sjuksköterskeorganisationen
Stefan Larsson
0563-18500