logo

Fullmäktigeberedningen
Publicerad av

Senast ändrad

ORDINARIE LEDAMÖTER

Michael Kjellstrand (OR)
ordförande
michael.kjellstrand@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
vice ordförande
goran.eriksson@hagfors.se

Jens Fischer (OR)
jens.fischer@hagfors.se

Jessica Gruvberger (S)
jessica.gruvberger@hagfors.se

Thor Millvik (OR)
thor.millvik@hagfors.se

ERSÄTTARE

Annika Hagberg (OR)
Ingegärd Olsson (S)
Camilla Hülphers (OR)
Niclas Dahlin (S)
Eva Liljemark (OR)