logo

Fullmäktigeberedningen
Publicerad av

Senast ändrad

ORDINARIE LEDAMÖTER

Thor Millvik (OR)
ordförande
thor.millvik@hagfors.se

Göran Eriksson (S),
vice ordförande
goran.eriksson@hagfors.se

Jens Fischer (OR)
jens.fischer@hagfors.se

Jessica Larsson (S)
jessica.larsson@hagfors.se

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se

ERSÄTTARE

William Åkerström (OR)
Håkan Lindh (S)
Boo Westlund (OR)
Margot Karlsson (S)
Roger Brodin (M)