logo

Avgift och taxa, livsmedelsverksamhet

Den offentliga kontrollen av livsmedelsverksamheter ska vara avgiftsfinansierad.

Livsmedelsföretagen betalar därför en årlig avgift som baseras på den risk och omfattning som förknippas med verksamheten. Timavgiften för 2020 är 1079 kronor.

Om den offentliga kontrollen visar att det finns betydande brister i ett livsmedelsföretags verksamhet måste bristerna kontrolleras extra. Detta kallas extra offentlig kontroll och livsmedelsföretagaren debiteras då för den extra tid som går åt till en ny kontroll. Timavgiften för extra offentlig kontroll 2020 är 895 kronor.

Aktuell taxa för Hagfors kommun fastställdes av kommunfullmäktige 2019-12-16, §134 och gäller tills vidare.

Sidansvarig

Senast ändrad