logo

Information till hyresgäster

Välkommen som hyresgäst hos Hagforshem!

INFLYTTNING
Lägenheten blir tillgänglig för dig senast klockan 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas eller lämnas under helgen eller annan allmän helgdag, midsommarafton eller nyårsafton, gäller första påföljande vardag.

Praktiska frågor vid inflyttningen
Du kan alltid ringa vaktmästeriet och fråga om saker som dyker upp under inflyttningen. Du når dem enklast på telefon 0563-109 35  vardagar mellan 9.30-10.00 och 13.00-13.30.

För att lägenheten ska hålla sig fräsch länge finns några enkla knep vid inflyttning.

För upphängning på väggar
När du hänger upp dina tavlor, använd gärna X-krok. Den ger bara ett hål. Innan du gör hål, skär ett V i tapeten med en vass hobbykniv.. Om du ska använda plugg innan du fäster en skruv kan du skära ett X. I båda fallen petar du upp flikarna innan spik eller plugg sätts dit. Lämna flikarna som de är när du flyttar ut. Våra målare viker tillbaka dem och klistrar. Undvik att göra hål i dörrar och dörrposter, det är dyrbart att laga. Använda gärna självhäftande krokar istället.

Montering på kaklad vägg
Om du behöver sätta upp krokar på kaklad vägg - borra försiktigt hål i fogen, inte i kaklet. På så sätt undviker du att kakekplattorna spricker.
 
Nycklar
Det är säkrast att beställa extranycklar genom hyresvärden (Hagforshem). På så sätt minskar risken att andra än den/de som bor i lägenheten har tillgång till nycklar. Boende i vissa områden får en rekvisition av Hagforshem för att sedan göra extranycklar själv hos en lokal tillverkare. Du betalar själv för nycklar utöver de tre som du får när du flyttar in.

Bilplats
Du kan boka bilplats med motorvärmare eller garage i flera av våra områden. Kontakta Hagforshem för mer information.

Bredband och TV
Din lägenhet är förberedd för bredband och digital-TV. I ditt boende ingår Telias digital-TV med kanalpaketet ”Lagom”, digitalbox finns i lägenheten. Fler kanaler samt bredband kan beställas genom Telia på telefon 90 200 eller Telias hemsida. Det är inte tillåtet att montera parabol på Hagforshems fastigheter.

Tvättstuga
Bokning av tvättstuga sker genom tvättlista eller bokningstavla vid varje tvättstuga. Det är inte tillåtet att boka mer än en tvättur per gång och hushåll, men i den mån tvättstugan är ledig efter din tvättur får du naturligtvis använda den.

Du kan använda torkrummet 30 minuter in på tvätturen som kommer efter dig. Har du bokat sista tvätturen för dagen kan du använda torkrummet fram till första turen nästa dag, men på egen risk. Det finns anslaget i tvättstugan vilka tider som tvättning och centrifugering är tillåten. Efter din tvättur ska du städa samtliga utrymmen.

Regler för balkongen
Balkongskydd, blomlådor och liknande får sättas upp efter hyresvärdens anvisningar. Tänk på att inget får hänga ut över fasaden, som till exempel blomlådor på utsidan av balkongen. På grund av brandrisken är det inte tillåtet att använda grill eller fritös på balkongen.

Katter och hundar
Om du har hund eller katt måste du för den allmänna trevnadens skull se till så att ditt husdjur inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djur får inte heller springa lösa i trappuppgången, på gårdsplanen eller i fastighetens planteringar.

Rökning
Rökning inomhus kan snabbt göra en lägenhet ofräsch, så att den kan behöva saneras när du flyttar. Tänk på att vädra i samband med rökning. För större skador i lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.
Om vi hjälps åt att hålla underhållskostnaderna nere kan vi hålla lägre hyror.

Uthyrning i andra hand
För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs ett tillstånd från hyresvärden. Om hyresvärden inte samtycker eller godkännner andrahandsuthyrningen kan du söka tillstånd hos hyresnämnden. De ger normalt tillstånd om du själv inte kan använda lägenheten och har goda skäl för upplåtelsen/uthyrningen, eller om de inte tycker att hyresvärden har befogade skäl att inte ge tillstånd.

Installationer
Det är endast personer med särskild behörighet/yrkesmän som får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för till exempel installation av tvätt- eller diskmaskin.

Skador och skadeansvar
Uppstår en skada i lägenheten, eller händer något som måste åtgärdas direkt är du skyldig att upplysa hyresvärden om det. Enligt hyreslagen måste du som hyresgäst ersätta skador i lägenheten som du orsakat. Detsamma gäller för personer som ”ingår i ditt hushåll”, till exempel inneboende och personer som besöker lägenheten och/eller utför arbete där. Som hyresgäst ansvarar du dock inte för vad som kallas ”normalt slitage”. Det är hyresvärden skyldig att åtgärda med jämna mellanrum, utan extra kostnad för dig. För att undvika onödiga kostnader och besvär, kontrollera innan vad du får och kan göra själv.

Skadedjur
Om du upptäcker skadeinsekter eller skadedjur i din lägenhet, eller i fastigheten, är det din skyldighet att omedelbart informera din hyresvärd. Det är viktigt att åtgärderna görs snabbt efter första upptäckten så att insekterna inte sprids.

Hyresvärden anlitar ett saneringsföretag för fastigheten och den saneringen är kostnadsfri. Sanering eller kassering av ditt lösöre betalar du själv och du bör därför kontrollera att det ingår i din hemförsäkring.
 
UPPSÄGNING
När du vill säga upp din lägenhet behöver vi en skriftlig uppsägning från dig. Fyll i uppsägningen på baksidan av ditt kontrakt eller skriv ett kort brev till oss med namn, adress och telefonnummer. Bifoga din nya adress om du har den. Uppsägningstiden är normalt tre månader, men kan kortas om nytt kontrakt skrivs och ny hyresgäst flyttar in tidigare. Vi skickar en bekräftelse till dig när vi fått din uppsägning. Bekräftelsen innehåller också lite uppgifter om vad du bör tänka på när du flyttar ut ur lägenheten.

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader (se kontraktet). Sista hyresdagen är den sista i månaden som inträffar efter tre hela kalendermånader. Om du vill flytta 20XX-04-30 måste du säga upp din lägenhet senast 20XX-01-31.
Samtidigt som bostadsavtal upphör att gälla, upphör samtidigt de andra eventuella avtal som har samband med användningen av lägenheten, till exempel avtal för bilplats, garage etcetera om inte annat har avtalats.

Hyresinbetalning
Du måste betala hyra för hela den kvarvarande (uppsägnings-)perioden. Dock kan hyra för del av uppsägningstiden återbetalas. För att du ska kunna få pengar tillbaka krävs att nysökande hyresgäst, utan reparationskrav, tecknar giltigt hyreskontrakt innan din uppsägningstid utgår. Observera att Hagforshem AB utser hyresgäst för ovanstående.

 
UTFLYTTNING
När hyrestiden har löpt ut ska du senast nästa dag lämna lägenheten och senast klockan 12.00 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den hyresgäst som kommer efter dig. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas eller lämnas under helgen eller på annan allmän helgdag, midsommarafton eller nyårsafton, gäller första påföljande vardag.

Städning
Lämna lägenheten i ett välstädat skick. Tvätta målade ytor, väggar och tak i kök, toalett och badrum. Städa även bakom spis och element samt under badkar och golvbrunn. Tvätta fönster- och dörrsnickerier samt skåp och lådor, både in- och utvändigt. Rengör elspis noggrant både in och utvändigt. Kylenheter stängs av, frostas av och torkas noggrant både in- och utvändigt. Lämna dörrarna till kyl och frys öppna. Torka även utrymmen bakom ventilationsgallren.
Torka av tapetserade väggar med torr trasa. Rengör alla golv noggrant. Tvätta heltäckningsmattor om det finns. Putsa fönster både på utsidan och insidan samt mellan bågarna. Tänk på att även förrådsutrymmen ska vara tömda och städade. Utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen. Till exempel dörrar, badrumsskåp, hatthylla samt TV-box med router, digitalbox, scartkabel, grå och svarta elkablar, antennkabel och fjärrkontroll.

Besiktning av lägenhet
När du städat din lägenhet och är klar för utflyttning kontaktar du Hagforshems expedition på telefon 0563-185 00 och beställer tid för besiktning. När lägenheten besiktas av hyresvärden är det bra om du är med, om vi behöver prata med dig om skador i lägenheten. Om din eventuella ersättningsskyldighet, kan du läsa mer om under Allmän information/Hyresgästens skadeansvar.

Om lägenheten vid besiktning inte är i ett sådant skick att kommande hyresgäst bedöms acceptera den kan du behöva betala kostnader för återställande. Det kan vara att lägenheten är ostädad, har skador utöver normalt slitage eller att olämpliga egna insatser har gjorts.

Lägenhetsvisning
När lägenheten är ledig till uthyrning är du skyldig att låta den visas på lämplig tid som du och hyresvärden kommer överens om.

Nycklar
Samtliga nycklar (även de du själv skaffat), samt tvättcylinder med tillhörande nyckel lämnar du till besiktningsmannen vid besiktningen. Lämna inte nycklar direkt till efterkommande hyresgäst utan Hagforshems medgivande. Då kan ersättningsanspråk komma att ställas mot dig. Om du lämnar nycklarna vid besiktningen eller tidigare innebär det inte att du har förkortar din uppsägningstid.

El
Elabonnemang säger vi upp för dig.

Telefon
Telefonabonnemang måste du själv säga upp.


Sidansvarig

Senast ändrad

BESÖKSADRESS
Hagfors stadshus
Dalavägen 10
683 80  Hagfors

Bostadsförmedlingens öppettider
Telefontid
måndag-onsdag, 10.00-11.30
0563-189 81

Besökstid
måndag-onsdag, 13.00-16.00
Hagfors Stadshus hagforshem@hagfors.se
(ej felanmälan)

VD HAGFORSHEM
Caj Olsson

0563-189 83 caj.olsson@hagfors.se

Hyresdebitering lägenheter  
Frågor om hyreskrav, autogiro och OCR-nummer
hagforshem@hagfors.se
0563-185 00 (växel, begär Hagforshem)