logo

EU-valet 2024

Söndagen den 9 juni är det val i Sverige till Europaparlamentet. Det går att förtidsrösta från den 22 maj.  För att rösta i EU-valet ska du ha fyllt 18 år, vara medborgare i Sverige eller i ett EU-land och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Hand med valkuvert

Genom att rösta är du med och påverkar vilka politiker som ska representera Sverige i Europaparlamentet.

Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet 2024 om du är:

  • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni, och
  • svensk medborgare och är (eller har varit) folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj.

Svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för EU-valet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom EU stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder

Inför val till Europaparlamentet kan du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Du kan välja att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. Du som röstar på valdagen ska gå till den vallokal som står på ditt röstkort. Vill du hellre rösta i förtid så gör du det i en röstningslokal.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om val till Europaparlamentet 2024

» Valmyndigheten ger information om val till Europaparlamentet 2024 Länk till annan webbplats.

» Valmyndigheten om att rösta Länk till annan webbplats.

Från 22 maj till och med 9 juni kan du förtidsrösta var som helst i hela landet. När du ska förtidsrösta behöver du ha med dig röstkort och kunna identifiera dig.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

Ta med dig id-handling och röstkort.

  • Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.

  • Om du inte har ditt röstkort kan många lokaler med förtidsröstning skriva ut ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort. Fråga kommunen du ska rösta i om du vill veta vilka lokaler som erbjuder den möjligheten

» Platser och lokaler för förtidsröstning i Hagfors kommun

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast ambassad och konsulat.

» Valmyndigheten informerar om att rösta från utlandet Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Hagfors kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning görs i ordning.

Behöver du hjälp av ambulerande röstmottagare kontakta valkansliet
val@hagfors.se eller 070-315 54 79

På valdagen den 9 juni kan du rösta i din vallokal eller eller i en lokal för förtidsröstning. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i. Alla vallokaler har öppet klockan 08.00-21.00 på valdagen.

Vad behöver jag för att rösta i vallokalen?
Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen. Men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

» Information om att rösta i vallokal

Det finns hjälp att få om du inte själv kan göra i ordning din röst i när du är i röstningslokalen eller om du inte kan ta dig till röstningslokalen.

Om du har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan du be en röstmottagare om hjälp.

Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen och kan till exempel hjälpa dig med att stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller att kryssa i en kandidat. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

» Film som visar hur du kan få hjälp att göra i ordning din röst Länk till annan webbplats.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till röstningslokalen. Budrösten kan lämnas som förtidsröst från och med den 22 maj eller lämnas på valdagen den 9 juni.

» Valmyndigheten informerar om att rösta med bud Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad