logo

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig på egen hand kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad.

Exempel på när du kan få tillstånd

  • Du har ett varaktigt rörelsehinder som gör det svårt att gå
  • Du är passagerare och ditt rörelsehinder gör det omöjligt för dig att vänta utanför bilen medan föraren parkerar
  • Små barn med rörelsehinder kan få tillstånd i mycket speciella fall

Exempel på när du inte får tillstånd

  • Du har svårt att kliva i och ur bilen
  • Du har svårt att bära saker

Var gäller tillståndet?
Tillståndet gäller på gator och allmänna platser i hela Sverige. Det gäller också i de flesta europiska länder. I Hagfors kommun är alla parkeringsplatser för rörelsehindrade avgiftsfria. Parkerar du däremot på en avgiftsbelagd parkering betalar du lika mycket som alla andra.

Ansökan
Du söker parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos samhällsbyggnadsavdelningen. Om du är folkbokförd i en annan kommun lämnar du in din ansökan där. Giltighetstiden för tillståndet kan vara minst 6 månader och max 5 år, beroende på handläggarens beslut.

Fyll i blanketten och skicka den via post. Du behöver bifoga ett fotografi i passformat och ett aktuellt läkarutlåtande. Blanketten finns i blankettarkivet, länk till höger.

Du kan läsa mer på Transportstyrelsens hemsida om vilka regler som gäller, se länk i högerspalten.

Sidansvarig

Senast ändrad