logo

Mana-Örbäcken: Värmlands närmaste naturreservat

När du tar dina första steg in i Mana-Örbäckens naturreservat kan det kännas som om du blir förflyttad till en annan värld, tid och plats. Mitt i centrala Hagfors, sida vid sida av det moderna livet finns en orörd oas där tiden har stått stilla och där naturen har fått sköta sig själv i århundraden.

undersida bild

I reservatet som är hela 27 hektar stort finns det massor av stigar som leder dig genom spännande och unik natur. Vandra bredvid den porlande Örbäcken som är omgiven av gammal naturskog, upplev det unika växt- och djurlivet eller vandra uppe på rullstensåsen Mana som är vackert klädd i tallskog. Här är många träd mellan 100 och 200 år gamla. Tänk om de ändå kunde tala?

Vandra i vacker natur
Att hitta till vår oas är lätt. Äventyret börjar bakom Hagfors stadshus. Här följer du vandringsleden som tar tar dig upp på Manaåsen. Följ åsen norrut via ledmarkeringen och fortsätt ner mot Hagfors vårdcentral. Strax ovanför vårdcentralen finns ett vindskydd där du kan slå dig ner och njuta av den fina utsikten. Fortsätter du över bron och ner för trappan kommer du in i den lummiga och trolska naturskogen där du kan följa Örbäcken uppströms mot Stora fallet.

Intill vägen upp mot Värmullsåsen, vid huvudentrén kommer du sedan till Lugna vattnet där bäcken står helt stilla. Passerar du Görsjövägen kommer du snart in i den del av Örbäcken där naturen helt plötsligt förändras. Luften blir svalare, skogen blir mörkare och tallarna byts ut mot berg. Du är nu framme vid Klippiga bergen. Vid Bäckkroken kommer du till Lilla fallet. Efter det vandrar du vidare till myrområdet norr om Holkesmossen.

Du kan även ta korta lätta promenader runt Manaåsen - det finns tre broar över bäcken före första vägövergången. Här kan du vandra även som rörelsehindrad.

Skyddad natur
Mana och Örbäcken rymmer mycket mystik och värdefull flora och fauna. Därför vill vi bevara den biologiska mångfalden och värdefulla naturmiljön till kommande generationer. Genom fortsatt skydd kan området fungera som strövområde och skolskog som bland annat ska skapa
möjligheter till pedagogik utomhus.

Reservatet är omväxlande med olika typer av natur. Det gör att många arter trivs och hittar sitt livsrum här. Här finns sällsynta arter som till exempel knärot, tallticka och stjärntagging. Här slingrar sig Örbäcken fram i en mäktig ravin. I det klara vattnet finns en livskraftig stam av öring och på senare år har man gjort fynd av flodpärlmussla. Vid bäcken är det lummigt med lövträd, stora granar och tallar.

Det finns gott om död ved som skapar värdefulla livsmiljöer för insekter, svampar, lavar och mossor. Insekter lockar till sig hackspettar och döda träd erbjuder boplatser för till exempel pärluggla. En del träd har fallit över bäcken och bildar viktiga gömställen för öring, så kallade ståndplatser.

Du är gäst i naturen
I reservatet är det extra viktigt att du visar hänsyn och tar ansvar. Här är det tillåtet att:

Upptäcka växtliv (flora), djurliv (fauna) och svampar (fungi) men inte medvetet skada eller störa växt- och djurlivet eller skada fasta föremål.

Studera djurlivet, men inte klättra i boträd, uppehålla dig nära fågelbon eller samla in däggdjur som till exempel ekorrar, fåglar, fågelägg, öring eller ryggradslösa djur som snäckor och flodpärlmusslor. Du får inte heller fånga insekter till exempel skalbaggar och fjärilar i fällor som dödar.

Studera växtlivet, svampar och ved men inte samla in mossor, lavar och vedsvampar och inte skada eller ta bort död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar.

Cykla och vandra, men inte ha hund okopplad, inte rida och inte framföra motorfordon annat än snöskoter på snöskoterleden inom naturreservatet.

Äta matsäck och grilla vid anvisad eldplats, om du tar avfallet med dig bort från naturreservatet. Du får i övrigt inte göra upp eld. Du får inte heller tälta.

Publicerad av

Senast ändrad