logo

Resebidrag eftergymnasial utbildning

Hagfors kommun har beslutat att resebidrag till den som pendlar till eftergymnasiala studier från Hagfors kommun till ett lärosäte blir permanent.

undersida bild

Ersättningen som utgår är max 50 procent av det belopp per månad som Värmlandstrafiks månadskort kostar under en termin. Samma beloppstak gäller för resor med egen bil.

Vem kan ansöka om bidraget?

Du som bor och är folkbokförd i Hagfors kommun kan ansöka om resebidrag om du har pendlat och bedrivit eftergymnasiala studier på universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola.

Hur ansöker jag?

Vi beviljar resebidrag per termin och du söker när terminen är avslutad. Bidraget betalas alltså ut retroaktivt.

Du kommer att behöva skicka in följande till oss (digitalt eller per post):

  • Personbevis från skattemyndigheten med din folkbokföringsadress.
  • Ett kursintyg/studieintyg . Intyget ska innehålla kursens/utbildningens namn, ditt namn, personnummer, studieort, lärosäte samt tid och omfattning för studierna. Normalt sett får du ut detta intyg genom att logga in på Mina sidor på din skolas webbplats och klickar vidare till systemet Ladok. Annars kontakta din skola.
  • Du som åker buss eller tåg till din skola ska redovisa antalet biljetter du köpt och ange kostnaden per månad. Vi kan tyvärr inte ta emot handskrivna reserapporter utan ber dig om en digital rapport, exempelvis tabell eller kalkylark, gärna som pdf, alternativt utskriven.
  • Du som åker bil till din skola ska redovisa antal resedagar och mil som egen bil använts. Vi kan tyvärr inte ta emot handskrivna reserapporter utan ber dig om en digital rapport, exempelvis tabell eller kalkylark, gärna som pdf, alternativt utskriven.

Du kan skicka in din ansökan genom att fylla i e-tjänsten som du hittar här.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Där kan du bifoga pdf-dokument och scannade kopior av dina intyg/kvitton.

Frågor och svar om resebidraget

Svar: Ja, du kan söka om du läser på universitet utanför Värmland. Ersättningen är dock alltid max 50% av det belopp som Värmlandstrafiks månadskort kostar.

Svar: Du kan få ersatt 50% av dina reseutgifter, exempelvis kostar ett länskort för vuxen 1755 kr- då får du 878 kr i ersättning. För bil är ersättningen 12,50 kr / mil, dock max 878 kr / mnd.

Svar: Nej, för att få resebidraget krävs det att du genomfört dina studier. Därför behöver vi ett studieintyg från ditt lärosäte.

Svar: Nej, det behöver du inte. Så länge du har studerat under perioden kan du söka resebidraget.

Svar: Utgifter för resande med bil redovisar du i en tabell eller excel-/kalkylark, spara gärna ner det som en pdf. Ersättningen uppgår till 12,50 kr / mil

Svar: Redovisa antal biljetter du köpt, i en tabell eller liknande. Detsamma gäller om du kört bil och redovisa antalet resor. Du behöver inte skicka in kvitton.

Svar: Nej, bidraget riktar sig mot de som har sin huvudsakliga dygnsvila i Hagfors kommun.

Svar: Ja, resebidraget gäller eftergymnasiala studier vid högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola.

Svar: Om möjligt så föredrar vi att ansökan skickas in till oss elektroniskt. Det är säkrare, snabbare och miljövänligare. Men självklart, om det är smidigare för dig att skicka in dina ansökan till oss per post (eller komma in med dem) så hanterar vi såklart din ansökan. Posta ansökan och dokument till Hagfors kommun, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors (märk ditt kuvert med “Resebidrag”).

Svar: Nej, du som studerar deltid kan också söka.

Har du fler frågor kan du maila till kommun@hagfors.se.

Personuppgiftshantering

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt GDPR dataskyddsförordningen. Klicka här för att läsa den fullständiga informationen om hur vi behandlar personuppgifter.

Sidansvarig

Senast ändrad