logo

Hemtjänst

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen verka för att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Därför inriktar vi en stor del av våra insatser på att underlätta detta. Det kan innebära att du får stöd och hjälp av hemtjänsten i varierande omfattning, till exempel med personlig omvårdnad eller serviceinsatser.  


Individ- och omsorgsavdelningen eftersträvar att arbetet sker utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt, vilket innebär att personalen utför sitt arbete på ett sådant sätt att de inte tar över de förmågor som du har, utan aktivt stödjer dig i vardagssituationer där du behöver stöd och hjälp.


Vi har även dagverksamheter som du kan få möjlighet att delta i efrter att en bedömning gjorts av biståndshandläggare.


Det är ditt behov av stöd/hjälp som avgör vilken insats du har rätt till. Behovet utreds alltid först av en biståndshandläggare i samråd med dig, och om du vill, med dina anhöriga. För att blir beviljad en insats krävs att dun ska ha behov av hjälpen för att uppnå en skälig levnadsnivåenligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 § och att behovet inte ska kunna tillgodoses på annat sätt.

Exempel på personlig omvårdnad kan vara

  • Stöd/hjälp att klä sig
  • Stöd/hjälp med personlig hygien

Exempel på service kan vara

  • Hjälp med inköp,städa, tvätta.
  • Distribution av kyld mat

Enkätundersökning

Hjälp i hemmet kan du få via besök från hemtjänsten både dagtid och på natten. Som komplement och för att öka tryggheten i hemmet finns trygghetslarm vilket ger dig möjligheten att snabbt komma i kontakt med hemtjänstpersonal ifall något oväntat av akut karaktär skulle inträffa. Det finns även möjlighet att få trygghetskamera installerad för tillsyn nattetid. På natten är det våra nattpatruller som svarar på larm och sköter övriga hemtjänstinsatser.

Arbetet i hemtjänsten sköts av utbildad personal, undersköterskor och vårdbiträden under ledning av en enhetschef.

Ta kontakt med en biståndshandläggare om du vill ansöka om hemtjänst.
Du kna ringa på biståndsenhetens telefontid måndag till fredag mellan klockan 08.15 och 09.15 och på telefonnummer 0563-185 90

Alternativt kan du göra en e-ansökan här på hemsidan.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kontakta din biståndshandläggare
via Hagfors kommuns växel
0563-185 00

MER INFORMATION

Ansökan om bistånd
Dagverksamheter

Trygghetslarm, se under rubriken trygghetslarm

Varuhemsändning, se under rubriken varuhemsändning