logo

Hemtjänst

Kommunens mål är att du som är äldre ska ges möjlighet att bo kvar i ditt hem så länge som du kan och vill.

Därför inriktar vi en stor del av våra insatser på att underlätta detta. Det kan innebära att du får stöd och hjälp av hemtjänsten i varierande omfattning, till exempel med personlig omvårdnad eller serviceinsatser.  
Ibland kan växelboende eller korttidsboende göra det lättare att bo kvar hemma.
Vi har även dagverksamheter som du kan få möjlighet att delta i.
Det är ditt behov av stöd/hjälp som avgör vilken insats du har rätt till. Behovet utreds alltid först av en biståndshandläggare i samråd med dig, och om du vill, med dina närstående.

Exempel på personlig omvårdnad kan vara

  • Stöd/hjälp att klä sig
  • Stöd/hjälp med personlig hygien

Exempel på service kan vara

  • Hjälp med inköp,städa, tvätta.
  • Distribution av kyld mat

Enkätundersökning

Hjälp och tillsyn i hemmet kan du få dygnet runt. Som komplement finns trygghetslarm. På natten är det våra nattpatruller som svarar på larm och sköter övriga hemtjänstinsatser.

Ta kontakt med en biståndshandläggare om du vill ansöka om hemtjänst.
Arbetet i hemtjänsten sköts av utbildad personal, undersköterskor och vårdbiträden, under ledning av en enhetschef. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt.

Individ- och omsorgsavdelningen eftersträvar att arbetet sker utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt vilket innebär att personalen utför sitt arbete på ett sådant sätt att de inte tar över de förmågor som du har utan aktivt stödjer dig i vardagssituationer.   

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kontakta din biståndshandläggare
via Hagfors kommuns växel
0563-185 00

MER INFORMATION

Ansökan om bistånd
Dagverksamheter

Trygghetslarm, se under rubriken trygghetslarm

Varuhemsändning, se under rubriken varuhemsändning