logo

Dödsboanmälan

I de allra flesta fall ska en bouppteckning ske vid ett dödsfall utom vid vissa tillfällen där lite eller inga pengar finns efter den avlidne.
En så kallad dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen i dessa fall. En ansökan om dödsboanmälan kan göras om tillgångarna i dödsboet inte är mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet.

undersida bild

Om den avlidnes tillgångar samt eventuell andel i giftorättsgods inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Kommunens dödsbohandläggare gör en ekonomisk utredning över tillgångarna i dödsboet och kostnader i samband med dödsfallet för att se om möjligheter finns för att göra en dödsboanmälan. OBS! Privata kostnader och skulder räknas inte med vid utredningen. Ansökan och de uppgifter som krävs för utredningen, lämnas in till kommunens dödsbohandläggare inom två månader efter dödsfallet.

OBS! Dödsboanmälan kan inte upprättas om den döde lämnar efter sig fast egendom som eget hus, bostadsrätt eller tomträtt, eller om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas.

För ytterligare information och anmälan

Kontakta kommunens dödsbohandläggare, via kommunens växel, telefon 0563 - 185 00 för mera information och/eller för att ansöka om en eventuell dödsboanmälan.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Telefon 0563-185 00, växel

Mail kommun@hagfors.se