Hjälptjänster

logo

Vuxna

Ibland kan det uppstå situationer som man inte kan hantera själv, utan man behöver vända sig till någon för att få stöd. Är du vuxen och känner att du är i behov av råd eller hjälp kan du kontakta vuxengruppen socialkontoret.

Om det är information om socialt arbete kring barn och unga du söker, så är det barn- och ungdomsgruppen på barn- och ungdomsenheten du bör kontakta.

Tystnadsplikt
Alla uppgifter som rör dig eller dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Varken socialsekreterarna eller annan personal får, som huvudregel, lämna ut några uppgifter om dig eller dina närstående till någon annan myndighet eller utomstående personal.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-08-12

KONTAKTUPPGIFTER

Socialchef
Maria Persson
0563-186 65
maria.persson@hagfors.se

Verksamhetschef IFO
Annica Lövgren
0563-188 71
annica.lovgren@hagfors.se

Gruppledare vuxengruppen
Jennie Moss Larsson
0563-186 44
jennie.moss@hagfors.se

Telefontid reception
0563-185 00 växel
måndag-fredag 8-12, 13-16

Telefontid socialsekreterare
0563-185 00
måndag - fredag 09.00-09.30
måndag även 13.30-14.30

För akuta ärenden utanför kontorstid, kan du kontakta Socialjouren på nummer
076-139 53 59 (OBS! endast vid akuta ärenden)

Faxnr: Vuxengruppen

0563- 186 17

Besöksadress
Socialkontoret
Köpmangatan 3
683 80 Hagfors

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se