logo

Flyktingmottagning

Sedan den 1 mars 2016 gäller den så kallade anvisningslagen (Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända för bosättning). Lagen innebär att varje kommun är skyldig att ta emot de nyanlända som Migrationsverket anvisar till kommunen för bosättning.

Hur många kommunen är skyldig att ta emot beror på vilket kommuntal som respektive Länsstyrelse beslutar om. För 2021 har Länsstyrelsen beslutat att kommuntalet för Hagfors kommun ska vara 10 personer. Det innebär att Hagfors kommun kommer att ta emot 10 personer för kommunbosättning under 2021. Kommunen räknar också med att ett antal nyanlända på egen hand bosätter sig i kommunen under året.

De här personerna kommer till Hagfors kommun för att de är flyktingar eller av en annan anledning behöver skydd. De kan komma direkt från sitt hemland, FN:s flyktingläger eller från en annan kommun i Sverige, de kan också komma hit därför att någon i familjen redan bor här.

I Hagfors kommun är det Individ- och omsorgsutskottet samt Barn- och bildningsutskottet som tillsammans ansvarar för att ta emot flyktingar och skyddsbehövande. Vi kan ge information om hur man ansöker om boende, språkkurs och samhällsorientering som är en utbildning som omfattar 100 timmar om hur det är att bo och leva i Hagfors kommun och Sverige.

Information till nyanlända
Du som är mellan 20 och 65 år och har fått uppehållstillstånd får komma på ett möte hos Arbetsförmedlingen. Då tar Arbetsförmedlingen reda på vad du har arbetat med tidigare och vad för sorts utbildning du har. Tillsammans tar ni fram en plan, för att du ska få bästa möjliga chans att lära dig att leva och arbeta här. Planen kan innehålla utbildning och skola, praktik eller arbete och sträcker sig över högst två år. Du som följer planen och deltar i de aktiviteter som Arbetsförmedlingen föreslår får ersättning i form av dagersättning. Du som är ny i kommunen, men inte får hjälp av Arbetsförmedlingen, har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!


Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Integrationshandläggare
Ylwa Bergqvist
0563-185 00

Öppettider Socialkontoret, Köpmangatan 3 i Hagfors
Måndag, Onsdag och Fredag: 8-12
Tisdag: 8-12 och 13-16
Torsdag: Stängt

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.