logo

Framtidsarvet – modigt fôlk

Modiga människor – Framtidsarvet 2020!

Hagfors kommuns största och viktigaste tillgång är invånarna. Vi är alla ambassadörer för den ort vi bor, lever och verkar i och bidrar tillsammans till hur Hagfors kommun är och ska vara. Ibland krävs mod för att förändra, och modigt fôlk är vi rika på i Hagfors kommun. Enskildas handlingskraft och goda föredömen är det som formar – och har format – vår bygd. Tillsammans skapar vi en levande landsbygd och lägger grunden för ett starkt, givande och aktivt samarbete mellan lokala företag, föreningar och Hagfors kommuns verksamheter.

Framtidsarvet är en årligen återkommande aktivitet som syftar till att lyfta fram några av alla dessa modiga förebilder vars osjälviska sätt, hårda arbete, goda affärsidéer eller framtidsvisioner ger livskraft och utveckling åt oss i Hagfors kommun.

Hur går det till?
Vem som helst har möjlighet att nominera kandidater till Framtidsarvet. Kandidater kan vara enskilda personer, föreningar eller företag.

Nomineringsperiod: Datum kommer.

Efter nomineringsperiodens slut väljer en jury ut tre stipendiater. Utdelning sker senare i höst. Stipendiaterna beslutar tillsammans om hur prissumman, totalt 5.000:-, ska användas.

Jag vill nominera!
Känner du en person som du skulle vilja nominera? Skicka din nominering med motivering till lennart.larsson@hagfors.se.


Sidansvarig

Senast ändrad

STIPENDIATER

2019

Erik Helgesson
Frida Florell
Råda IK

2018

Stig och Henrik Sonebrink
Björn Dahlin
Hannah Norberg

2017

Folkets Hus-Föreningen, Sunnemo
Magnus Brobäck
Maria Höög

2016

Ingalill Lindgren
Thomas Pettersson
Hemgården AB
Claes-Henrik och Brittmari Engström
Anders Olsson

2015

Chantal Scheilen Kågström
Gustavalax
Kristoffer Henriksson
Hagforsbadet
Janne Nordmark

2014

Hagfors Julänglar
Jonas och Ulrika Åhström
Destination Värmullsåsen
Bengt Pettersson
Lars Gustavsson

2013

Anders Brokvist/Ismael Ataria
Elms Byggnadsfirma AB
Margareta Hagelberg
HIBS, HIF och Hagfors innebandygymnasium
Jenny Melberg

2012

Ekshärads slalomklubb
Melat Berisha
Anders Lindgren
Skoga-Ekshärads skytteförening
Björn Elfgren