logo

Tobak, e-cigaretter, rökfria miljöer

Tobaksförsäljning

Med tobak menas produkter som innehåller tobak, vilket är:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak


Tobak får endast säljas till någon som har fyllt 18 år.

Ansökan om tillstånd

För att få sälja tobaksvaror måste en ansöka om tillstånd göras till kommunen.

Det finns olika typer av tillstånd beroende på vem du ska sälja tobaksvaror till:


 • Ska du sälja till konsumenter behöver du ansöka om detaljhandelstillstånd.
 • Ska du sälja via internet behöver du ansöka om ett internettillstånd.
 • Ska du sälja till någon annan än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller grossister, behöver du ansöka om partihandelstillstånd.


Ska du bedriva försäljning som omfattas av mer än en tillståndstyp och/eller ett försäljningsställe behöver du skicka in separata ansökningar för varje enskild typ av försäljning och försäljningsställe.

Ansökan görs till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress om du söker för detaljhandel. Ansöker du om parti- eller internetförsäljning görs ansökan till den kommun där bolaget har sitt säte.

När du ansöker om tillstånd för försäljning av tobak gör kommunen en omfattande utredning av bolaget som tillståndet söks för och de personer som företräder bolaget. Utredning görs innan vi fattar beslut om tillstånd.

Anvisningar för ansökan och mer information om tobaksförsäljning finns via länkarna till höger.


Elektroniska cigaretter

Lagstiftningen för tobak (Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter) omfattar även liknande produkter som är:

 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • Vattenpipor
 • "njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". (Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.)


Med elektroniska cigaretter avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. Elektronisk cigarett fylls på genom en påfyllningsbehållare.

Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Elektroniska cigaretter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år.

Anmälan

För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste en anmäla göras till kommunen. Anmälan görs till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Anmäla måste göras till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste göras även om försäljningsstället har tillstånd för tobaksförsäljning.

Egenkontrollprogram

Den som säljer elektroniska cigaretter behöver även skriva ett egenkontrollprogram som skickas till kommunen tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen.

För mer information om egenkontrollprogram se sidan 2 i anvisningar för ansökan om tobaksförsäljning som finns via länkarna till höger.

 

Rökfria miljöer

Fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. Målet med lagen är att minska rökningen i Sverige och därigenom minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar.

Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av det utökade rökförbudet:

 • Busshållplatser
 • Uteserveringar till restauranger och caféer
 • Idrottsanlägganingar som är inhägnade (ex. Hagforsvallen, Höökborgen, Råda IP)
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Badplatser
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde

Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och vattenpipor med örtprodukter för rökning. Det är ägaren av fastigheten, eller den som disponerar fastigheten, som är ansvarig för att lagen följs. Rökförbudet gäller dygnet runt. I samband med att rökförbudet utvidgas kommer askkoppar tas bort där det råder rökförbud.

Miljöer som sedan tidigare är rökfria enligt tobakslagen:

 • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus).
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner
 • Ett visst antal rum på hotell

För dig som är ansvarig för någon av de miljöer som ska hållas rökfria

Du som äger eller bedriver verksamheten på något område som är rökfritt ska se till att förbudet följs. Du har ansvar för att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Personer som inte följer rökförbudet får avvisas.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar på rökfria miljöer vilket innebär att rökförbud och informationsansvar kommer att följas upp.

Informationsblad om rökfria miljöer, se länk till höger.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Alkoholhandläggare

Tobaksförsäljning
Peter Eriksson
0563-188 12

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Rökfria miljöer
Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se


Du kan boka en tid hos handläggare eller miljö- och byggsekreterare på telefon eller skicka ett mail till miljo.bygg@hagfors.se