logo

Enskilda avlopp

Det är förbjudet enligt lag att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Anläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening är till exempel enkammarbrunn, stenkista och direktutsläpp i mark eller vattendrag. På Avloppsguidens hemsida (se länk i högerspalten) finns mycket information och hjälp för både husägare och branschverksamhet.

Ansökan om tillstånd
För att ändra eller anlägga en ny anläggning med ansluten toalett måste du ansöka om tillstånd från miljö - och byggavdelningen. När det endast gäller bad, dusch och tvättvatten som ska ledas till anläggningen görs en anmälan. Blankett för ansökan och anmälan är densamma och du hittar den i blankettarkivet. Se länk i högerspalten.

Planera avloppet med en gräventreprenör eller sakkunnig. Bifoga en ritning tillsammans med ansökningsblanketten. Avloppsläggningens läge och avstånd till omgivande dricksvattenbrunnar ska framgå.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Eric Zetterman
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
George Hompis
0563-188 58

miljo.bygg@hagfors.se

OBS!

På grund av de skärpta restriktionerna som gäller i Värmland ber vi dig överväga om ditt ärende hos miljö- och byggavdelningen kräver ett besök, eller om det kan hanteras via telefon, mail eller videomöte.


Du kan boka en tid hos handläggare eller miljö- och byggsekreterare på telefon eller skicka ett mail till miljo.bygg@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.