logo

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten ansvarar för näringslivs-, förenings-, turism- och informationsverksamheterna i Hagfors kommun.

Föreningsutveckling och evenemangskoordination
Förenings- och evenemangssamordnaren är kommunens kontaktperson gentemot föreningslivet, och kan agera bollplank/samverkanspartner till olika föreningar.

Kommunikation och marknadsföring
Utvecklingsenheten administrerar hagfors.se, kommunens officiella hemsida och kommunens officiella konton i sociala media samt den grafiska profilen. Utvecklingsenheten ansvarar för att skicka ut kommunens pressinbjudningar och pressmeddelanden, för den externa marknadsföringen och här görs layouten till alla kommunala trycksaker och annonser.

Näringslivsutveckling
Vårt ansvar ligger inom näringslivsfrågor och samverkan mellan kommunen och näringslivet. Vi deltar i regionala projekt som rör näringslivet för att stärka regionens konkurrenskraft och främja etableringar.

Hos oss kan du få hjälp med

  • att starta företag
  • affärs- och finansieringsplaner
  • investerings- och finansieringslösningar till nya och befintliga företag
  • kontakter för olika tillstånd med mera gällande företag
  • viss migrationservice till utländska företagare
  • kontakter med Ung Företagsamhet, Communicare, Länsstyrelsen, bankerna, Almi med flera

  Hagfors turistinformation
  Hagfors turistinformation förmedlar olika tjänster till invånare och besökare i vår kommun.

  Hos oss kan du

   • få information om turismföretag och föreningar
   • boka boende och aktiviteter
   • ta del av vad som händer i kommunen via evenemangskalendern
   • köpa biljetter till evenemang
   • köpa lokalproducerat hantverk och böcker av lokala författare
   • köpa fiskekort och kartor
   • få fri tillgång till dator och internet

   Reception och växel
   Kommunens växel/reception arbetar i första hand med att ge kortare information samt se till att du som ringer till oss kommer i kontakt med den person du söker.
   Föreningarna i kommunen bokar lokal hos oss. Vi tar emot felanmälningar för gator, vägar, fastigheter, fjärrvärme, miljö, park, renhållning, VA, skog och natur.

   Medborgarundersökning och målkort
   Vartannat år genomför Hagfors kommun en medborgarundersökning för att ta reda på vad invånarna i kommunen tycker om våra tjänster och våra verksamheter. Utvecklingskoordinatorn ansvarar för utskick och rapportering.

   Hagfors kommun har beslutat att alla verksamheter ska styras mot
   samma vision och samma mål. För att lyckas med det arbetar vi med balanserade styrkort, målkort. Utvecklingskoordinatorn stöder samtliga verksamheter i deras
   målkortsarbete.

   Hagforsstrategin 2017-2027
   Hagforsstrategin 2017-2027 är en gemensam strategi för alla oss som bor, lever och verkar i kommunen. Strategin är framtagen av tjänstemän som arbetar på Hagfors kommun tillsammans med människor som bor, lever och verkar här, genom en omfattande dialogprocess under 2016. Hagforsstrategin innehåller en vision, sju styrkor, fem prioriterade områden med tillhörande åtgärder och 35 mätbara mål. Strategin blickar framåt och tar avstamp i hur vi som politiker och tjänstemän tillsammans med övriga delar av vår kommun skapar de bästa förutsättningarna för att göra Hagfors kommun till en attraktivare kommun att bo, leva och verka i. Utvecklingsenheten har ett samordnande ansvar för strategins implementering samt kommunikationen av strategin, dess aktiviteter och arbetet med varumärket för platsen Hagfors kommun.

   Uvåns Näringslivscenter AB
   Uvåns Näringslivscenter AB är ett fristående bolag som ägs till 100% av Stiftelsen Uvån. På uppdrag av Hagfors kommun verkar Uvåns Näringslivscenter AB som en central aktör i kommunens utvecklingsverksamhet. Hagfors kommun köper in tjänsten som utvecklingschef från oss.

   Det strategiska arbetet är inriktat på att medverka och vara drivande i att höja Hagforsregionens attraktionskraft och innovationskraft samt att utveckla och stärka regionens entreprenörskap. Vi kan hjälpa till med starta eget-utredningar, ansökningar för landsbygdsstöd, kontakter med banker, affärsutveckling, etableringsstöd, nätverksutveckling med mera. Detta ska i sin tur skapa en jordmån och kultur som leder till ökad befolkningstillväxt, utveckling av idéer och dess kommersialisering och en dynamisk näringslivsutveckling. Vi kan bidra med ett begränsat riskkapital i ärenden där övriga finansieringar inte täcker hela utvecklings-/investeringssumman.

   Vidare arbetar vi för att Hagforsregionen har en framträdande och pådrivande roll i det länsregionala utvecklingsarbetet.

   Publicerad av

   Senast ändrad