Hjälptjänster

logo

Korttidsenheten Åsen

Åsen är till för dig som är i behov av exempelvis återhämtning eller för att träna funktioner för att du ska kunna bo kvar i din nuvarande bostad.

Det kan också vara för akut eller planerad avlösning för närstående som vårdar i hemmet. Vistelsen är beviljad av biståndshandläggare.

Träningen sker i vardagssituationer, som till exempel påklädning, dusch, promenad till matsal.

Enheten har 16 platser och är bemannad dygnet runt med vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och rehabassistent.

Övrig information för dig som bor på särskilt boende
- Läkarbesök sker i samverkan med landstinget i Värmland. Sjuksköterska kallar på läkare när behov uppstår. Betalning för hembesök sker enligt landstinget i Värmlands taxa.

- I möjligaste mån önskas att anhörig eller närstående bistår med hjälp att sköta dina apoteksärenden.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-09-05

KONTAKTUPPGIFTER

Enhetschef Åsen
Anna Lindberg
0563-189 68

Broschyr ÅsenPDF (pdf, 1 MB)

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se