logo

Korttidsenheten Åsen

Åsen är till för dig som är i behov av exempelvis återhämtning eller för att träna funktioner för att du ska kunna bo kvar i din nuvarande bostad.

Det kan också vara för akut eller planerad avlösning för närstående som vårdar i hemmet. Vistelsen är beviljad av biståndshandläggare.

Träningen sker i vardagssituationer, som till exempel påklädning, dusch, promenad till matsal.

Enheten har 16 platser och är bemannad dygnet runt med vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och rehabassistent.

Övrig information för dig som bor på särskilt boende

  • Läkarbesök sker i samverkan med landstinget i Värmland. Sjuksköterska kallar på läkare när behov uppstår. Betalning för hembesök sker enligt landstinget i Värmlands taxa.
  • I möjligaste mån önskas att anhörig eller närstående bistår med hjälp att sköta dina apoteksärenden.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Enhetschef Åsen
Anna Michelsson
0563-189 68

Broschyr Åsen Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.