logo

Korttidsenheten Åsen

Åsen är till för dig som är i behov av exempelvis återhämtning eller för att träna funktioner för att du ska kunna bo kvar i din nuvarande bostad.

Det kan också vara för akut eller planerad avlösning för närstående som vårdar i hemmet. Vistelsen är beviljad av biståndshandläggare.

Träningen sker i vardagssituationer, som till exempel påklädning, dusch, promenad till matsal.

Enheten har 16 platser och är bemannad dygnet runt med vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och rehabassistent.

Övrig information för dig som bor på särskilt boende

  • Läkarbesök sker i samverkan med landstinget i Värmland. Sjuksköterska kallar på läkare när behov uppstår. Betalning för hembesök sker enligt landstinget i Värmlands taxa.
  • I möjligaste mån önskas att anhörig eller närstående bistår med hjälp att sköta dina apoteksärenden.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Enhetschef Åsen
Anna Lindberg
0563-189 68

Broschyr Åsen Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.