logo

Gymnasial vuxenutbildning

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Utbildningen bedrivs i form av kurser. Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Möjligheten att utfärda slutbetyg för dig med samlat betygsdokument är förlängd till 1 juli 2025.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning, få dina kunskaper och kompetenser validerade eller kanske byta yrkesbana. Du kan söka från och med 1 juli det år du fyller 20 år, i vissa fall kan man vara yngre än 20 år. Utbildningen är avgiftsfri men litteraturen köper du själv.

På skolverkets hemsida kan du hitta information om gymnasiala kurser

Individuell studieplan, kursstart

Utifrån dina önskemål gör vi tillsammans upp din studieplan. Studieplanen ska tydligt visa dina mål och syften med studierna samt vilken tidplan studierna har. Vi har fyra intag under året. Du kan välja att läsa på heltid, deltid eller enstaka ämnen på din fritid.

Kurser på gymnasial nivå

Kurser där du erbjuds undervisning på schemalagd tid är svenska och svenska som andra språk 1, 2 och 3, matematik 1, 2, 3 och 4, engelska 5 och 6, historia 1 och 2, samhällskunskap 1 och 2. Naturvetenskapliga ämnen läses helt på distans via NTI.

Vissa teoretiska kurser inom vård-och omsorg som t ex etik, hälsopedagogik, psykologi m.fl är möjligt att läsa utan att gå hela vård- och omsorgsutbildningen. Kontakta vuxenutbildningen för att få information om nästkommande starter i dessa kurser.

Har du behov av ett mer individuellt kursupplägg, eller kurser utöver det utbud som erbjuds på hemmaplan, finns möjlighet att ansöka om detta då kommunen har avtal med externa utbildningsanordnare.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor vuxenutbildning och gymnasiesärskola
Mattias Schelin
0563-185 35
mattias.schelin@edu.hagfors.se

Studievägledare/administratör

Viktoria Hedelin
0563-189 32
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se

Text