Hjälptjänster

logo

Gymnasial vuxenutbildning

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Utbildningen bedrivs i form av kurser. Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning, få dina kunskaper och kompetenser validerade eller kanske byta yrkesbana. Du kan söka från och med 1 juli det år du fyller 20 år, i vissa fall kan man vara yngre än 20 år. Utbildningen är avgiftsfri men litteraturen köper du själv.

På skolverkets hemsida kan du hitta information om gymnasiala kurser

Individuell studieplan, kursstart
Utifrån dina önskemål gör vi tillsammans upp din studieplan. Studieplanen ska tydligt visa dina mål och syften med studierna samt vilken tidplan studierna har. Vi har fyra intag under året. Du kan välja att läsa på heltid, deltid eller enstaka ämnen på din fritid.

Kurser på gymnasial nivå
Kurser där du erbjuds undervisning på schemalagd tid är svenska och svenska som andra språk 1, 2 och 3, matematik 1, 2, 3 och 4, engelska 5 och 6, historia 1 och 2, samhällskunskap 1 och 2. Naturvetenskapliga ämnen läses på heldistans via NTI.

Genom samläsning med gymnasieskolans ekonomiprogram, är det även möjligt att läsa kurser inom småföretagande och juridik. Exempel på kurser är: Företagsekonomi 1, Entreprenörskap och företagande, Privatjuridik, Affärsjuridik samt rätten och samhälle.

Kurser inom vård-och omsorg som t ex etik, hälsopedagogik, psykologi och medicinsk grundkurs är också möjligt att läsa utan att gå hela vård- och omsorgsutbildningen.

Har du behov av ett mer individuellt kursupplägg utöver vårt utbud, finns möjlighet att ansöka om detta då kommunen har avtal med externa utbildningsanordnare.


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-03-30

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor vuxenutbildning och gymnasiesärskola
Mattias Schelin
0563-185 35
mattias.schelin@edu.hagfors.se


Studievägledare/administratör
Viktoria Hedelin
0563-189 32
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se

LÄNKAR

Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats

CSNlänk till annan webbplats

Blanketter

Specialpedagogiska skolmyndigheten

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se