logo

Misstänkt matförgiftning

Om du har eller har haft symtom som du misstänker beror på något du har ätit eller druckit, kan du anmäla det till miljö- och byggkontoret i Hagfors som har hand om den offentliga kontrollen av livsmedelsverksamheter i kommunen.

Anmäla matförgiftning
En snabb anmälan kan hindra andra från att bli sjuka. För att anmäla en misstänkt matförgiftning kan du ringa eller skriva till miljö och– byggkontoret och berätta om händelsen. Du behöver inte uppge ditt namn men det underlättar för utredningen om vi vid behov kan få kontakt med dig igen.

Det är viktigt att agera snabbt och vara grundlig när man utreder en misstänkt matförgiftning. För att kunna gör en bedömning av anmälan och vidta lämpliga åtgärder vill vi helst göra en intervju med den som har drabbats av den misstänkta matförgiftningen.

Vid intervjun kommer du att få frågor om vad du åt och drack, var och när du åt maten, om symptom, hur många som blev sjuka, om alla åt och drack samma mat och dryck samt vad du åt och drack dagarna innan du blev sjuk. Du hittar frågeformuläret under Blanketter, länk finns i högerspalten. Du kan också ladda hem och fylla frågeformuläret själv. Skicka det per post till miljö- och byggkontoret.

I många fall har man blivit sjuk av den måltid som man åt precis innan man blev sjuk men vid vissa matförgiftningar uppstår symtomen en eller flera dagar efter det att man åt måltiden.

Definitionen på ett livsmedelsrelaterat utbrott enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är minst två sjukdomsfall efter intag av samma livsmedel.
Vid misstanke om livsmedelsrelaterat utbrott ska den behöriga myndigheten genomföra en utredning. I de flesta fall innebär detta att information måste samlas in och bedömas, ofta behöver provtagning genomföras och myndigheten behöver samordna sig med andra myndigheter.

Information om orsaker till matförgiftningar och om hur du kan förhindra att du blir sjuk av mat kan du läsa mer om på Livsmedelsverkets webbplats.
Mer Information om olika sorters sjukdomar som kan spridas med mat finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se

Postadress
Hagfors kommun
Miljö- och byggkontoret
683 80 Hagfors

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.