logo

Ledighet för elev

Ledighet från undervisningen kan beviljas av rektor.

Bild på människor som hoppar

Enstaka timmar för besök hos läkare, tandläkare och liknande kan beviljas av mentor. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN om det är mer än enstaka timmar eller vid upprepade tillfällen. Det kan innebära att CSN-bidraget dras in.

Sidansvarig

Senast ändrad