logo

Serviceenheten

Serviceenheten ansvarar för kost och lokalvård.

Här finns sammanlagt 54 personer anställda inom yrkena kokerska, ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde och lokalvårdare. Ett antal anställda har kombinationstjänster, till exempel som lokalvårdare och måltidspersonal.

Serviceenheten försöker laga så mycket mat som möjligt av råvaror. Av den grundmatsedel som skolan/förskolan utgår ifrån lagas cirka 75% av maträtterna från grunden .

Varje tillagningskök gör sin egen matsedel utifrån grundmatsedeln.

Inköp av ekologiska och MSC-märkta livsmedel (miljömärkta fiskprodukter) under 2022 var 19,8 % och inköp av närproducerade livsmede var 11,8 %. Sedan oktober 2016 har kommunen avtal med Skafferi Värmland AB som levererar värmländskt nötkött till kommunens tillagningskök. Fr.o.m 1 oktober 2020 levererar Skafferi Värmland även värmlandspotatis , värmländskt fläskkött , färska grönsaker/rotfrukter från bl.a Torfolks gård .

Genomsnittskostnaden för en skollunch från förskoleklass upp till gymnasiet är cirka 42,50 kr och i den kostnaden ingår personal, livsmedel, maskiner, hyra, förbrukningsmaterial, disk och rengöringsmedel med mera. Själva livsmedelskostnaden ligger på 13-14 kronor per portion.

Fakta om våra tillagningskök

Älvstranden Bildningscentrum
I köket lagas mat 7 dagar/vecka och vi serverar/levererar mat till både skola, förskola, fritids samt vård- och omsorgsavdelningens korttidsboende, trygghetsboende och särskilda boende i Hagfors. Vi levererar dessutom lunch till Häggården i Råda.

Varje vardag tillagas

50 frukostar
1.300 luncher
90 mellanmål
120 middagar

Varje helgdag tillagas
120 luncher
120middagar

Kyrkhedens skola
I köket lagas mat alla vardagar till skola, fritids och förskolan Myran i Ekshärad.

Varje dag tillagas
60 frukostar
400 luncher
65 mellanmål

Bellmansgården
I köket lagas all mat till Bellmansgårdens särskilda boende 7 dagar i veckan. Varje dag tillagas och serveras 59 portioner lunch och 59 portioner middag.

Råda skola
I köket lagas mat alla vardagar till skola, fritids och förskolan Prästkragen.

Varje dag lagas
45 frukostar
100 luncher
50 mellanmål

Sunnemo skola
I köket lagas mat alla vardagar till skola, fritids och förskolan

Varje dag lagas
40 frukost
100 lunch
50 mellanmål

Fakta om lokalvård

Personalen inom lokalvården sköter städningen på cirka 30 olika arbetsplatser inom Hagfors kommun.

6 av våra 25 anställda har kombinationstjänster och jobbar även inom måltidsverksamheten.

En del av lokalvårdsverksamheten upphandlas och sköts av entreprenörer. I dagsläget gäller det 5 kontorshus samt all fönsterputs.

Vår största arbetsplats är Älvstranden Bildningscentrum som har 70 klassrum,
10 grupprum, 110 toaletter, 4 aulor, administration, bibliotek, många korridorer samt 2 sporthallar med läktare och 10 omklädningsrum med mera.

Vi har en modern maskinpark och har två åkbara kombimaskiner, samt ett flertal mindre kombimaskiner och polermaskiner för att underlätta det dagliga arbetet för personalen.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Marie-Louise Karlsson
073-091 52 02
0563-188 55
marie-louise.karlsson@hagfors.se

Enhetschef lokalvård
Sandra Liljebjörn
sandra.liljebjorn@hagfors.se
070 218 76 25
0563-185 61