Hjälptjänster

logo

Serviceenheten

Serviceenheten ansvarar för kost och lokalvård.

Här finns sammanlagt 54 personer anställda inom yrkena kokerska, ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde och lokalvårdare. Ett antal anställda har kombinationstjänster, till exempel som lokalvårdare och måltidspersonal.

Serviceenheten försöker laga så mycket mat som möjligt av råvaror. Av den grundmatsedel som skolan/förskolan utgår ifrån lagas cirka 75% av maträtterna från grunden .

Varje tillagningskök gör sin egen matsedel utifrån grundmatsedeln.

Inköp av ekologiska och MSC-märkta livsmedel (miljömärkta fiskprodukter) under 2018 var 23,6 % och inköp av närproducerade livsmede var 13,8 %. Sedan oktober 2016 har kommunen avtal med Skafferi Värmland AB som levererar värmländskt nötkött till kommunens tillagningskök. Lindgrens i Säffle levererar värmländsk potatis.

Genomsnittskostnaden för en skollunch från förskoleklass upp till gymnasiet är cirka 36 kr och i den kostnaden ingår personal, livsmedel, maskiner, hyra, förbrukningsmaterial, disk och rengöringsmedel med mera. Själva livsmedelskostnaden ligger på cirka 11 kronor per portion.

Fakta om våra tillagningskök

Älvstranden Bildningscentrum
I köket lagas mat 7 dagar/vecka och vi serverar/levererar mat till både skola, förskola, fritids samt vård- och omsorgsavdelningens korttidsboende, trygghetsboende och särskilda boende i Hagfors. Vi levererar dessutom lunch till Häggården i Råda på helgdagar och under semesterperioden.

Varje vardag tillagas

50 frukostar
1.300 luncher
90 mellanmål
95 middagar

Varje helgdag tillagas
120 luncher
95 middagar


Kyrkhedens skola

I köket lagas mat alla vardagar till skola, fritids och förskolan Myran i Ekshärad.

Varje dag tillagas
60 frukostar
400 luncher
65 mellanmål


Bellmansgården
I köket lagas all mat till Bellmansgårdens särskilda boende 7 dagar i veckan. Varje dag tillagas och serveras 59 portioner lunch och 59 portioner middag.


Råda skola
I köket lagas mat alla vardagar till skola, fritids och förskolan Prästkragen. Dessutom lagas lunch till Häggårdens särskilda boende.

Varje dag lagas
15 frukostar
130 luncher
20 mellanmål

Sunnemo skola
I köket lagas mat alla vardagar till skola, fritids och förskolan

Varje dag lagas
40 frukost
90 lunch
50 mellanmål

**********************************

Fakta om lokalvård

Personalen inom lokalvården sköter städningen på cirka 30 olika arbetsplatser inom Hagfors kommun.

6 av våra 25 anställda har kombinationstjänster och jobbar även inom måltidsverksamheten.

En del av lokalvårdsverksamheten upphandlas och sköts av entreprenörer. I dagsläget gäller det 5 kontorshus samt all fönsterputs.

Vår största arbetsplats är Älvstranden Bildningscentrum som har 70 klassrum,
10 grupprum, 110 toaletter, 4 aulor, administration, bibliotek, många korridorer samt 2 sporthallar med läktare och 10 omklädningsrum med mera.

Vi har en modern maskinpark och har två åkbara kombimaskiner, samt ett flertal mindre kombimaskiner och polermaskiner för att underlätta det dagliga arbetet för personalen.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-04-25

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Marie-Louise Karlsson
073-091 52 02
0563-188 55
marie-louise.karlsson@hagfors.se

Enhetschef lokalvård
Inger Jansson
070-600 42 63
0563-188 33
inger.jansson@hagfors.se

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se