logo

Radon

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För rökare är risken särskilt stor. Tyvärr är radon inget du kan se eller känna lukten av. Därför måste du göra en mätning för att veta vilka radonvärden du har hemma hos dig.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor

  • Marken under och runt om huset, såväl den ursprungliga som fyllnadsmassor
  • Byggnadsmaterial (främst lättbetong som gjordes innan 1975)
  • Vatten som används i hushållet (ej aktuellt om du har kommunalt vatten)

I bostäder och allmänna lokaler är riktvärdet 200 Bequerel/kubikmeter enligt Folkhälsomyndighets allmänna råd. Riksdagen har satt upp ett miljömål för radon inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Där anges som mål att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än 200 Bequerel/kubikmeter.

Mätning och åtgärder
Radon är enkelt att mäta med hjälp av dosor som man låter ligga i huset i minst två månader. Dessa skickas sedan in till ett laboratorium för avläsning. En mätning kostar några hundra kronor. Miljö- och byggkontoret kan hjälpa till med att beställa ett mätpaket.

För höga radonhalter går att åtgärda med till exempel förbättrad ventilation, installation av radonsug eller tätning mot mark. Att göra rätt åtgärder är mycket viktigt eftersom felaktiga insatser kan vara verkningslösa eller i värsta fall förvärra situationen.

Ansvar
Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt ansvarar hyresvärden eller bostadsrättsföreningen för mätning och åtgärder. Bor du i eget hus är det ditt ansvar att mäta och åtgärda radonet.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.