logo

Barn- och ungdomsgruppen

Barn- och ungdomsgruppen ansvarar för socialtjänst för barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer.

Det är barn- och ungdomsgruppens ansvar att verka för att barn och ungdomar i Hagfors kommun växer upp under trygga och bra förhållanden. Tyvärr finns det barn och unga som far illa av olämpliga miljöer, missbruk, kriminalitet eller liknande. Dessa barn och ungdomar behöver extra stöd och hjälp.
Vi arbetar även med familjerättsliga frågor som samarbetssamtal och vårdnads-/boende-/umgängesutredningar.

Om du som ung behöver någon att prata med, är orolig för en kamrat eller om du som förälder har frågor kring ditt barn eller kring din roll som förälder är du välkommen att kontakta oss för råd eller vägledning. Vår verksamhet finns på Abborrtorpsvägen 8 i Hagfors (bredvid gamla Styrkan). Vårt arbete på barn- och ungdomsgruppen lyder under Offentlighets- och sekretesslagen och personalen har tystnadsplikt. Om du vill får du naturligtvis vara helt anonym.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef IFO

Charlott Sjöberg
0563-188 71
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Gruppledare – Barn och ungdomsgruppen

Carina Stålhandske
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Telefontid socialsekreterare

0563-185 00
måndag - fredag 08.30-09.30

För akuta ärenden utanför kontorstid, kan du kontakta Socialjouren på nummer
076-139 53 59 (OBS! endast vid akuta ärenden)