logo

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga händelser. Systemet testas fyra gånger om året.

Varning utomhus kan i princip ske i alla tätorter med mer än 1 000 invånare och i särskilda områden runt våra kärnkraftverk. För detta system finns cirka 4 500 ljudsändare installerade, de sitter ofta på hustak. Utrustningen ägs av staten och kommunerna ansvarar för drift och underhåll. Larmet kan användas för varning vid alla typer av faror och då sänds signalen ”Viktigt Meddelande” som följs av information i radio och TV.

SOS Alarm fick under 2013 i uppdrag av staten att upprätta ett kompletterande system. Sedan den 1 september 2014 kan man bli automatiskt uppringd och få ett inspelat talmeddelande på sin fasta telefon ifall ett viktigt meddelande är utfärdat i området. Nytt sedan den 1 februari 2015 är också att du kan få ett SMS till din mobiltelefon om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar.

Används för att varna
Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. I särskilda områden runt kärnkraftverken ska, utöver utomhusvarning, de boende inom dessa områden också kunna få varning inomhus. Detta sker genom RDS-systemet och innebär att hushållen tilldelas särskilda radiomottagare avsedda för varning. Närmast ansvariga för varningen runt kärnkraftverken är respektive länsstyrelse.

Så låter larmet
Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. Signalerna provas kl 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Så gör du
När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radio eller se på TV eller Text-TV
  • Du kan också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se

113 13
113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas på 113 13 är verifierad. Den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

Informationsnumret 113 13 ringer du när du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Du kan både få information och lämna information om en pågående händelse.

Tänk på att...
Vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids.
Medverka aldrig till att osanna uppgifter sprids.
Se till att ha en batteridriven eller solcellsdriven radio hemma
Ring bara larmnumret 112 om du befinner dig i ett nödläge.

Publicerad av

Senast ändrad