logo

Verksamhetsstyrning genom målkort

Balanserade målkort är Hagfors kommuns styr- och ledningsdokument för alla verksamheter. Målkorten ska bidra till en tydlig och effektiv styrning i kommunens olika verksamheter. Ett balanserat målkort tar hänsyn till fyra olika perspektiv: medborgare/kund, medarbetare, arbetsprocess och ekonomi.

undersida bild

Vad är målkort?

Målkorten infördes 2011 med syfte att utveckla ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Styrmodellen ger medarbetare, chefer och politiker tydligare riktning i arbetet. Genom målkort sätter man både mål, aktiviteter och hur man ska utvärdera, mäta och följa upp målen.

Idag finns ett övergripande målkort för hela Hagfors kommun och nio avdelningsövergripande målkort samt ytterligare målkort under övergripande nivå, som styr olika delar och enheter inom varje avdelning.

Målkorten följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige och innehåller oftast mål och aktiviteter som sträcker sig mellan ett till tre år. Till höger kan du ta del av det övergripande målkortet för Hagfors kommun.

Hagforsstrategin - en gemensam riktning

2017 och 2023 reviderades målkorten för att spegla målen i Hagforsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Framtagandet av strategin involverade 800 personer - medborgare, politiker, tjänstemän, företag och föreningar. Processen ledde fram till en gemensam riktning för alla som lever och verkar i Hagfors kommun. Hagforsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller en vision, sju styrkor, fem prioriterade områden och 35 mätbara mål. Flera av målen återfinns i kommunens målkort.

Hagforsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den gemensamma strategin för alla som bor, lever och verkar i Hagfors kommun, den består av 5 prioriterade områden, 7 styrkor för utveckling och 35 mätbara mål. Ladda ner grafiken som visar Hagforsstrategin.

Publicerad av

Senast ändrad