logo

Verksamhetsstyrning genom målkort

Balanserade målkort är Hagfors kommuns styr- och ledningsdokument för alla verksamheter. Målkorten ska bidra till en tydlig och effektiv styrning i kommunens olika verksamheter. Ett balanserat målkort tar hänsyn till fyra olika perspektiv: medborgare/kund, medarbetare, arbetsprocess och ekonomi.

undersida bild

Vad är målkort?

Målkorten infördes 2011 med syfte att utveckla ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Styrmodellen ger medarbetare, chefer och politiker tydligare riktning i arbetet. Genom målkort sätter man både mål, aktiviteter och hur man ska utvärdera, mäta och följa upp målen.

Idag finns ett övergripande målkort för hela Hagfors kommun och nio avdelningsövergripande målkort samt ytterligare målkort under övergripande nivå, som styr olika delar och enheter inom varje avdelning.

Målkorten följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige tre gånger per år och innehåller oftast mål och aktiviteter som sträcker sig mellan ett till tre år. Till höger kan du ta del av målkorten i sin helhet genom målkortsrapporten som utkommer tre gånger/år.

Förtroende genom öppenhet och ansvar

Målkortet bygger på kommunens vision om att skapa förtroende genom öppenhet och ansvar. I det övergripande målkortet uttrycks detta på följande sätt:

”Vi ska ha ett arbetsklimat som öppnar för dialoger med medborgare, medarbetare, media och andra intressenter. Det innebär också att våra beslut ska fattas utifrån ett långsiktigt ansvarstagande för helheten, där hänsyn tas till såväl verksamhet som medborgare och kunder.


Hagforsstrategin - en gemensam riktning

2017 reviderades målkorten för att spegla målen i Hagforsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Framtagandet av strategin involverade 800 personer - medborgare, politiker, tjänstemän, företag och föreningar. Processen ledde fram till en gemensam riktning för alla som lever och verkar i Hagfors kommun. Hagforsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller en vision, sju styrkor, fem prioriterade områden och 35 mätbara mål. Flera av målen återfinns i kommunens målkort.

Hagforsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den gemensamma strategin för alla som bor, lever och verkar i Hagfors kommun, den består av 5 prioriterade områden, 7 styrkor för utveckling och 35 mätbara mål. Ladda ner grafiken som visar Hagforsstrategin.

Publicerad av

Senast ändrad

MÅLKORTSRAPPORTER

Målkortsrapport T3 2021 Pdf, 384.1 kB.

KONTAKT

Kontaktpersoner
Lars Sätterberg
lars.satterberg@hagfors.se
0563-187 76

Sara Källvik
sara.kallvik@hagfors.se
0563-187 16