logo

Särprofilering

Följande verksamheter har tillåtelse att särprofilera sig, till exempel med egen logotyp, egen Facebooksida och så vidare

  • Älvstrandsgymnasiet
  • Räddningstjänsten
  • Hagforshem AB
  • Hagfors Energi AB
  • Hagfors Airport
  • Hagfors turistinformation (Visit Hagfors)
  •  

Särprofilering tillåts om en eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda

  • Konkurrensutsatt verksamhet
  • Motsvarande verksamheter i länet har en länsövergripande grafisk profil
  • Verksamheten behöver kännas igen snabbt vid krissituationer

Publicerad av

Senast ändrad