logo

Familjehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under längre eller kortare tid.

Vad kan vara anledningen till att ett familjehem behövs?

Barn i alla åldrar kan hamna i en sådan situation att de behöver placeras i ett familjehem. Anledningarna kan vara olika. Ibland är det föräldrarna som inte kan eller orkar ta hand om barnet. Det kan bero på missbruk, psykisk ohälsa eller annat som gör att föräldrarollen blir för svår att klara av. Bristen på vård och omsorg präglar dessa barn, och bedömningen görs att de skulle må bättre i ett familjehem.

Det kan även vara så att det är barnets eget beteende som gör att han eller hon inte kan bo hemma. Det kan vara så att barnet eller ungdomen behöver komma bort från en destruktiv miljö av missbruk och /eller kriminalitet. Ibland blir relationen mellan barn och förälder så låst och konfliktfylld att de kort och gott behöver komma ifrån varandra ett tag.

Målsättning med famljehemsvården.

Målsättningen med varje placering är att barnet ska återvända hem till sina föräldrar. Dock ska man vara medveten om att detta inte alltid är möjligt. Därför måste man som familjehem vara förberedd på både en kortare placering och på en placering som varar under barnets uppväxt.

Samarbete med föräldrar och socialtjänst.

Som famljehem är man aldrig ensam. Det är ett stort ansvar man åtar sig och det är inget man ska behöva bära själv, utan som familjehem har man alltid någon att samarbeta med. I Hagfors har familjehemmen och Barn- och Ungdomsgruppen ett nära samarbete.

För att placeringen ska bli så bra som möjligt måste familjehemsföräldrarna vara positivt inställda till ett samarbete med barnets föräldrar. Familjehemmet är ingen ersättning, utan ett komplement till dem.

Förväntningar på familjehemmet.

Det är roligt, stimulerande och spännande att ta emot barn som familjehem, och en förmån att få följa barnet en bit på vägen i livet. Som famljehemsförälder måste man vara beredd på att ha tålamod och ta emot barnets känslor av ilska och sorg, för det är inte säkert att barnet kan visa tacksamhet för den kärlek de får.

Ett familjehemsuppdrag är något som involverar hela familjen, så det är bra om hela familjen har tid och kraft i överskott. Familjehemmets egna barn måste vara delaktiga och positivt inställda till att det kommer ett nytt barn till familjen.

Vi ställer inga formella krav, vare sig på utbildning eller hög materiell standard, på våra familjehem men en utredning görs alltid innan en placering.

Yttre omständigheter spelar inte heller så stor roll så länge som du har en stabil livssituation, är frisk och har utrymme över. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo i hus eller lägenhet, i stan eller på landet.

Det vi söker är trygga och stabila vuxna med tid, engagemang och tålamod för ett barn.

Gå gärna in på Socialstyrelsens webbsida, mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,där du kan läsa mer om du kan tänka dej att göra en insats för ett eller flera barn.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef IFO

Charlott Sjöberg
0563-188 71
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Gruppledare – Barn och ungdomsgruppen

Carina Stålhandske
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Telefontid socialsekreterare

0563-185 00
måndag-fredag 08.30-09.30