logo

Frivilligt arbete

Vill du engagera dig i frivilligt socialt arbete för äldre?
Frivilligverksamheten tror på engagemangets positiva kraft - Både för den som engagerar sig och det omgivande samhället.

Till frivillig verksamheten kan du vända dig om du vill göra en insats eller om du vill ha hjälp av en frivillig.

Frivilligverksamheternas mål och uppdrag

  • Frivilligverksamheternas mål är att skingra ensamheten och bryta isolering.
  • Att hjälpa till och bibehålla och skapa sociala kontakter.
  • Att bidra till ökad trivsel och kvalitet.

En frivillig kan hjälpa till med

  • Hembesök
  • Gemensamma promenader
  • Ledsagning
  • Underlätta praktiska ärenden i vardags livet
  • Hjälpa till vid grupp aktiviteter

Är du intresserad av att bli en frivillig?
Har du tid över och känner att du kan och vill göra något för någon annan människa, kan du bli en frivillig.
Som frivillig väljer du själv vad du vill hjälpa till med. Varje insats är viktig och du är därför välkommen att vara med oavsett hur mycket du kan göra. Låter det som något för dig kontaktar du den frivilligverksamheten du vill vara med i.

Vill du ha hjälp av en frivillig?
Om du vill att en frivillig ska hjälpa dig med något eller bara ha sällskap till kaffet eller promenaden kontaktar du den frivilligverksamheten som ligger närmast där du bor eller kontaktansvarig.

Kontaktuppgifter finns i menyn till höger.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Sunnemo väntjänst
- Café i församlingshemmet Sunnemo onsdagar kl 10.30–12.00

- Samtalsgrupp varannan tisdag
Information:

Monica Drewes tel 070-271 81 59

Rehabassistent
Madelene Eklund
0563-185 74