logo

Hagfors lärcentrum

Lärcentrum är en mötesplats för högskole- eller universitets studenter bosatta i Hagfors kommun vilka studerar på distans eller campusstudenter som bedriver delar av sina studier på hemmaplan.

Den som önskar utnyttja vår moderna studiemiljö dagtid, kvällar eller helger, kontaktar oss på larcentrum@edu.hagfors.se .  Tillträde till Lärcentrum sker så snart man kvitterat ut sin låstagg. I samband med detta skapas ett studerandekonto och man ges därmed också tillgång till en bokningsbar kalender. Det finns även utrymmen anpassade för studier i anslutning till Lärcentrum som inte kräver bokning.

händer på tangentbord

Höjd utbildningsnivå och strategiska kompetensförsörjningsfrågor

Lärcentrum tillgängliggör studier i olika nivåer och bidrar till höjd ubildningsnivån bland kommunens invånare. Ambitionen är att tillsammans med branscher och verksamheter, med ett framtidsdrivet förhållningssätt, långsiktigt arbeta med strategiska kompetensförsörjningsfrågor. Det livslånga lärandet möjliggörs genom Lärcentrum.

Arena för studerande och utbildningsmäklare

Lärcentrum är en arena och mötesplats för studier. Ett nav för kompetensförsörjningen där vi agerar utbildningsmäklare mellan olika utbildningsanordnare och studerande i syfte att motivera till högre studier. Vi stöttar och vägleder invånare genom behörighetsfrågor och antagningsprocesser. Vår ambition är att verka som en motor för utveckling och tillväxt såväl lokalt som regionalt. Branscher och näringsliv i hela regionen ska känna att vi arbetar med en lyhördhet för rådande kompetensbehov.

Samverkan med lärosäten och utbildningsanordnare

Hagfors lärcentrum är kopplat mot Karlstads universitet när det gäller vissa program inom lärarutbildningen. Med start i januari 2023 började ett antal elever studera till Förskollärare via Hagfors lärcentrum under benämningen; Campus Hagfors.

Campus benämningen är för att universitetet vill tydliggöra att studierna sker på plats på lärcentra, flera dagar per vecka.

Med start augusti -24 har vi beviljats ännu en programstart via Karlstads universitet, grundlärare åk F-3. Upplägget är liknande Förskollärarprogrammet dvs studier 1-2 dgr/vecka på Lärcentrum.
Campusupplägg ska inte förväxlas med en ren distansutbildning, där den studerande bedriver studierna hemifrån och istället utnyttjar lärcentra på ett mer fleixbelt och individuellt sätt. Ett exempel på en sådan distansutbildning är t ex DPU. Vilket är en grundutbildning, på distans där du utbildas till polis. DPU bedrivs på deltid för möjligheten att kombinera studierna med arbete.

Vi har studenter från såväl Karlstads universitet som Bergsskolan på plats hos oss på Lärcentrum flera ggr/vecka.

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att tillgängliggöra fler distansmöjligheter, från olika lärosäten. Vissa lärosäten har ett rikt distansutbud och Lärcentras roll spås förstärkas.

På antagning.se och yrkeshogskolan.se når man kurs- och programutbudet. Där finns landets alla lärosäten i form av korta kurser eller långa utbildningsprogram samlat.

I länkar till höger finns också andra sökmotorer att använda.

Lärcentrums utrustning, tillgänglighet och pedagogiskt stöd

Lärcentrum tillhanda håller den senaste mötestekniken. Bokningsbara PC samt tillgång till skrivare, finns på Lärcenter.
Som student på Lärcentrum erbjuds man även ett pedaogiskt stöd i form av akademiskt skrivande/studieteknik. Lokalerna är tillgängliga dagtid samt kvällar och helger.

Kontakta larcentrum@edu.hagfors.se för att utnyttja de olika möjligheter som Lärcentrum erbjuder.

Tenta, grupparbeten, självstudier eller föreläsningar

Lärcentrum erbjuder dig som studerar på annan ort att göra tenta på hemmaplan.

Det är en modern studiemiljö med goda möjlighet att bedriva självstudier, arbeta med grupparbeten eller lyssna på föreläsningar och webbinarium.

Studie-och yrkesvägledning finns kopplat till lärcentrum.

Det är möjligt att på Hagfors lärcentrum på digital väg skriva tentamen även om man studerar på annan ort. Det är dock inte alla universitet och högskolor som erbjuder sina studenter den möjligheten. Studenter som är skrivna i Hagfors kommun får kostnadsfritt skriva tentamen på lärcentrum. Det finns även möjlighet för boende i annan kommun att göra det men då mot en avgift på 500 kronor per tillfälle. Den som ansöker om att genomföra tentamen på Lärcenter lämnas besked inom 2-3 arbetsdagar.

» Boka tid för att skriva tentamen på Hagfors lärcentrum Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad