logo

Hagfors lärcentrum

Lärcentrum är en mötesplats för högskole- eller universitets studenter bosatta i Hagfors kommun vilka studerar på distans eller campusstudenter som bedriver studier på hemmaplan.
Den som önskar utnyttja vår moderna studiemiljö dagtid, kvällar eller helger, kontaktar oss på larcentrum@edu.hagfors.se .  Tillträde till Lärcentrum sker så snart man kvitterat ut sin låstagg. I samband med detta skapas ett studerandekonto och man ges därmed också tillgång till en bokningsbar kalender.

händer på tangentbord

Höjd utbildningsnivå och strategiska kompetensförsörjningsfrågor

Satsningen på lärcentrum i Hagfors ska bidra till att höja ubildningsnivån bland kommunens invånare samt öka tillgängligheten till studier på olika nivåer. Ambitionen är att med ett framtidsdrivet förhållningssätt, långsiktigt arbeta med strategiska kompetensförsörjningsfrågor samt i en förlängning kunna erbjuda uppdragsutbildning för ortens företag.

Arena för studerande och utbildningsmäklare

Lärcentrum är en arena och mötesplats för studier. Ett nav för kompetensförsörjningen där vi agerar utbildningsmäklare mellan olika utbildningsanordnare och studerande i syfte att motivera till högre studier. Vi stöttar och vägleder invånare genom behörighetsfrågor och antagningsprocesser. Vår ambition är att verka som en motor för utveckling och tillväxt såväl lokalt som regionalt. Branscher och näringsliv i hela regionen ska känna att vi arbetar med en lyhördhet för rådande kompetensbehov.

Samverkan med lärosäten och utbildningsanordnare

Hagfors lärcentrum är kopplat mot Karlstads universitet när det gäller vissa program inom lärarutbildningen. Fr o m januari 2023 kan man studera till Förskollärare via Hagfors lärcentrum under benämningen; Campus Hagfors. Campus benämningen är för att universitetet vill tydliggöra att studierna sker på plats på lärcentra, flera dagar per vecka. Just detta upplägg ska inte förväxlas med en ren distansutbildning, där den studerande bedriver studierna hemifrån och istället utnyttjar lärcentra på ett mer fleixbelt och individuellt sätt.

Det pågår ett utvecklingsarbete för att tillgängliggöra fler distansmöjligheter, från olika lärosäten. Vissa lärosäten har ett rikt distansutbud. Kontakta gärna oss på lärcentrum för råd och stöd i dessa frågor.

På antagning.se och yrkeshogskolan.se når man kurs- och programutbudet. Där finns landets alla lärosäten i form av korta kurser eller långa utbildningsprogram samlat.

I länkar till höger finns också andra sökmotorer att använda.

Lärcentrums utrustning, tillgänglighet och pedagogiskt stöd

Lärcentrum tillhanda håller den senaste mötestekniken. Bokningsbara PC och tillgång till skrivare finns på Lärcenter.
Fr o m höstterminen -22 finns även ett pedaogiskt stöd för den studerande t ex i form av akademiskt skrivande/studieteknik. Lokalerna är tillgängliga dagtid samt kvällar och helger. Kontakta larcentrum@edu.hagfors.se för att utnyttja de olika möjligheter som Lärcentrum erbjuder.

Tenta, grupparbeten, självstudier eller föreläsningar

Lärcentrum erbjuder dig som studerar på annan ort att göra tenta på hemmaplan. Det är en modern studiemiljö med goda möjlighet att bedriva självstudier, arbeta med grupparbeten eller lyssna på föreläsningar och webbinarium.

Studie-och yrkesvägledning finns kopplat till lärcentrum.

Det är möjligt att på Hagfors lärcentrum på digital väg skriva tentamen även om man studerar på annan ort. Det är dock inte alla universitet och högskolor som erbjuder sina studenter den möjligheten. Studenter som är skrivna i Hagfors kommun får kostnadsfritt skriva tentamen på lärcentrum. Det finns även möjlighet för boende i annan kommun att göra det men då mot en avgift på 500 kronor per tillfälle. Den som ansöker om att genomföra tentamen på Lärcenter lämnas besked inom 2-3 arbetsdagar.

» Boka tid för att skriva tentamen på Hagfors lärcentrum Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad