Hjälptjänster

logo

Feriearbete

Feriearbete sommaren 2019

Hur lång tid arbetar du?
Feriearbetet pågår under veckorna 25-33. Som tidigare är huvudregeln att arbetstiden ska vara 4 timmar per dag/max 60 timmar under tre veckor. Verksamheten kan bestämma annan förläggning av arbetstiden, exempelvis 8 timmar per dag under ca 1,5 vecka eller 6 timmar per dag under 10 arbetsdagar.

Årskurs 8, född 2004, arbetar max 40 timmar, under två veckor.

Hur sker uttagningen till jobben?
Du som är född år 2001, 2002 eller 2003 har möjlighet att söka ett feriearbete.
Ungdomar födda 2004 erbjuds söka en av de 10 platserna som är speciellt riktade mot äldreomsorgen. Vid fler antal sökande än platser kommer lottning att ske.

Vilken lön får du?
Timlön enligt avtal mellan arbetsgivare och fackförbund.

Ska du betala skatt?
Om du under hela 2019 tjänar högst 19 670 kronor behöver du inte betala preliminärskatt. Lönekontoret måste ha särskilt intyg om detta. Blankett för intyg om skattebefrielse hämtar du i menyn till höger på sidan. Intyget ska omgående lämnas ifyllt till personalenheten.

Hur och när betalas lönen ut?
Lön utbetalas via postens utbetalningskort eller på ditt bankkonto. OBS! Du måste själv anmäla till Swedbank ditt lönekonto oavsett i vilken bank du har ditt konto! Blankett för detta finns i menyn till höger. Du får din lön utbetalad den 27:e i månaden efter att du lämnat in tidrapporten. Du ansvarar själv för att din tidrapport lämnas in i tid. Lönebesked sänds till dig i samband med utbetalningen. Tänk på att arbetade dagar i juni utbetalas i juli och arbetade dagar i juli utbetalas i augusti osv.

Vilka arbetstider förekommer?
Normal arbetstid är dagtid, måndag till fredag, undantagsvis kan andra tider förekomma. Observera att ingen ersättning för obekväm arbetstid kommer att utbetalas. Mer information om hur barn och ungdomar får arbeta finns i högerspalten.

Vilka skyldigheter har du som feriearbetare?
Du som har feriearbete skall utföra de arbetsuppgifter som tilldelas av arbetsledaren på platsen. Ansvaret för själva tjänsteutövningen ligger på arbetsledaren eller den ordinarie personalen. Du som har feriearbete deltar som assistent till personalen. Det är mycket viktigt att arbetstiderna följs och att du tar del av och följer de regler som finns om exempelvis användande av mobiltelefon och sociala medier.

Belastningsregister för dig som erbjuds jobb i förskola, skola eller barnomsorg
På många av våra arbetsplatser finns barn, därför måste du fylla i "Begäran om utdrag för Förskoleverksamhet/..." och skicka till Polisen. Ta med belastningsregistret till arbetsplatsen.

Vad är syftet med feriearbete?
Huvudsyftet med kommunens feriearbete är att ge ungdomar en värdefull möjlighet att knyta de första kontakterna med arbetslivet och med de villkor och regler som gäller.

Vill du ha mer information?
Kontakta Sonja Brokvist på Älvstranden Bildningscentrum

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-02-18

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se