logo

Hämta egen sand

När det är halt ute kan du hämta sand gratis om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus.

Här hittar du en lista över alla platser i kommunen där vi har sandlådor utplacerade. Glöm inte att ta med en hink eller liknande att ha sanden i.

Hagfors
Kommunens centralförråd, Bryggarevägen 7

Korsningen Klövervägen-Stjärnsnäsvägen

Stjärnsnäsvägen 11

Troiligatan

Krokvägen, Hagälven

Bergsäng
Gamla skolan

Ekshärad
Återvinningscentralen, Hästfallsvägen 10

Bellmansgården

Geijersholm

Graningevägen

Gustavsfors
Vattenverket

Träbron vid Magerås

Gumhöjden

Utanför Gumhöjden 64

Gamla skolan, Mossfallet

Uddeholm
Patron Carls väg

Södra delen av Herleniusvägen

Det finns även en större sandficka vid återvinningsstationen längs Stjärnforssvägen.

Råda
Fjärrvärmeverket

Korsningen Gästisvägen-Vallvägen

Sundsjön
Sundsjöbyn

Sunnemo
Sunnemo skola

Parkeringen vid Lidsjövägen

Lekplatsen Sundängarna

Sundängsvägen

Sörby
Reningsverket

Höje
Vid gamla landsvägen södra infarten (Genheden), skyltning finns

Mjönäs
Parkeringen söder om djurkliniken

Publicerad av

Senast ändrad