logo

Hämta egen sand

När det är halt ute har du oftast möjlighet att hämta sand gratis om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus. Detta erbjuds som en extra service till dig som invånare men vi fyller på våra sandlådor i mån av tid och resurser vad gäller personal och tillgång till sand.

Notera att det är upp till varje fastighetsägare att halkbekämpa vid sin egen fastighet.

Ingen sand i lådan?

Lämna oss gärna en felanmälan och berätta var sandlådan är placerad. Notera att vi fyller på våra sandlådor i mån av tid och resurser. Tidvis i vintersäsongen måste vi prioritera att halkbekämpa på offentliga platser såsom gång- och cykelvägar, parkeringar o.s.v varav arbetet att fylla på sandlådor kan dröja.

Här finns sandlådor utplacerade

Här hittar du en lista över alla platser i kommunen där vi har sandlådor utplacerade. Glöm inte att ta med en hink eller liknande att ha sanden i.

Hagfors
Kommunens centralförråd, Bryggarevägen 7

Korsningen Klövervägen-Stjärnsnäsvägen

Stjärnsnäsvägen 11

Troiligatan

Krokvägen, Hagälven

Bergsäng
Gamla skolan

Ekshärad
Återvinningscentralen, Hästfallsvägen 10

Bellmansgården

Geijersholm

Graningevägen

Gustavsfors
Vattenverket

Träbron vid Magerås

Gumhöjden

Utanför Gumhöjden 64

Gamla skolan, Mossfallet

Uddeholm
Patron Carls väg

Södra delen av Herleniusvägen

Det finns även en större sandficka vid återvinningsstationen längs Stjärnforssvägen.

Råda
Fjärrvärmeverket (större sandupplag)

Korsningen Gästisvägen-Vallvägen

Sundsjön
Sundsjöbyn

Sunnemo
Sunnemo skola

Parkeringen vid Lidsjövägen

Lekplatsen Sundängarna

Sundängsvägen

Sörby
Reningsverket

Mjönäs
Parkeringen söder om djurkliniken

Publicerad av

Senast ändrad