logo

Dagvatten

Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Regnvatten rinner ner genom det svarta stupröret

Vad är dagvatten?
Avlopp består av skilda ledningar för dagvatten och spillvatten. Spillvatten är vatten som vi spolar ner i toalett, dusch och handfat och som måste renas i reningsverket. Dagvatten är ofta regn eller snö som rinner av tak, parkeringar och vägar som leds till avloppsnätet via stuprör samt gårds- och gatubrunnar.

Då dagvatten inte är lika förorenat som spillvatten behöver det inte behandlas på samma sätt. Cirka 30 % av vattnet som når våra reningsverk idag är dagvatten vilket innebär att vi renar stora mängder vatten som inte behöver renas på samma sätt som spillvatten. Dagvatten medför därmed en stor belastning på våra reningsverk.

Felkopplade stuprör
Dagvattnet som når våra reningsverk kommer främst från felkopplade stuprör. I samband med kraftig nederbörd innebär de felkopplade stuprören stora problem, eftersom spillvattennätet blir överbelastat. I värsta fall kan spillvatten tränga upp bakvägen genom avlopp och orsaka översvämningar i källare.

I dagsläget är källaröversvämningar ett stort problem som vi brottas med, med många ledsna husägare som fått sina källare vattenfyllda.

Vi inventerar
Som ett led i arbetet med att minska risken för källaröversvämningar håller VA-enheten på att se över tak och brunnar i Hagfors kommun för att veta vilka fastigheter som har stuprör som inte är rätt anslutna enligt dagens krav.

Tips på hur du tar du hand om vattnet inom din egen fastighet
Här ger vi förslag på enkla lösningar som du kan använda om du väljer att ta hand om vattnet inom din egen fastighet istället för att ansluta det till den kommunala vattenledningen.

Stuprör
Dagvatten från tak kan avledas från fastigheten genom att använda stuprör med utkastare (böjen i slutet på stupröret som leder ut vattnet på tomten) och ränndalsplattor. Plattorna leder vattnet till en lämplig gräsyta på tomten där vattnet kan tränga ner i marken.

Vattentunna
En gammaldags regntunna är ett bra sätt att ta hand om dagvattnet. Då kan dagvattnet användas till att vattna trädgården under torrare perioder. Tunnan kan också kompletteras med en utkastare till gräsmattan om den skulle bli full.

Regnvattenspridare
Ett billigt och praktiskt alternativ är att koppla på en regnvattenspridare på stuprörets mynning. Den är som ett mjukt stuprör som rullas ut när vattnet forsar igenom. Via små hål fördelar den ut vattnet på gräsmattan.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTINFORMATION

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90

Telefontid: 09.00-12.00, mån-fre
va-renhallning@hagfors.se

 

Driftledare VA
Johannes Ainegren
0563-188 32
johannes.ainegren@hagfors.se