logo

Hemsjukvård

Hemsjukvård är samlingsnamn för all kommunal hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet eller i särskilt boende.

Hemsjukvården vänder sig till alla kommunens invånare, som är över sju år, med ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och en diagnos eller ett funktionshinder som motiverar i vård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor ansvarar för hemsjukvården.

Arbetsuppgifter som  ingår i sjuksköterskans ansvar är att utföra givna ordinationer, förskrivning, läkemedelshantering, såromläggningar, utprovning av hjälpmedel, stödjande samtal samt information/handledning till dig, dina närstående och vårdpersonal.

Utifrån sin kompetens och erfarenhet bedömer sjuksköterskan ditt tillstånd, vidtar lämpliga åtgärder och kallar på läkare när så erfordas.
Sjuksköterskan har ansvar för att ge förebyggande och hälsobefrämjande hälso-och sjukvård. Individ- och omsorgsavdelningen har under många år jobbat för att få en bra helhet och kontinuitet kring den enskilde i form av teamarbete mellan olika yrkeskategorier där sjuksköterskan är en viktig del.

Ett mycket viktigt arbete som prioriteras är att ge vård till svårt sjuka och döende.

Sjuksköterskorna är tillgängliga dygnet runt årets alla dagar.
Störst är bemanningen på vardagar, vilket främjar kontinuitet och underlättar det långsiktiga hälsobefrämjande arbetet.

Varje kväll klockan 15.30 startar kvälls- och nattsjuksköterskorna sitt arbete och har aktiv tjänstgöring fram till klockan 02.00. Därefter har en sjuksköterska beredskap fram till klockan 07.00.

Dagtid helg arbetar tre sjuksköterskor över hela kommunen.

Sjuksköterskor/distriktssköterskor är fördelade efter avdelningens organisation med boenden och hemtjänstgrupper.

Två sjuksköterskor arbetar tillsammans med kommunens LSS och socialpsykiatri.

Demenssjuksköterska kan kontaktas måndag t o m fredag kl 08.00 - 17.00.

Samordningssjuksköterska kan kontaktas måndag - fredag kl 08.00 - 17.00.

Kontakta sjuksköterska/distriktssköterska via kommunens växel 0563-185 00.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef Hälso-och sjukvård/Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Isa Nyberg
0563-186 26
kommun@hagfors.se

Verksamhetschef Sjuk-/distriktssköterskor
Stefan Larsson
0563-185 76