logo

Projekt och program

Här finner du några av de projekt och program som Hagfors kommun endera driver själv eller i samarbete med andra. Klicka på rubrikerna för att komma till sidan med mer information om varje projekt.

Framtidsarvet
Framtidsarvet är en årligen återkommande aktivitet som syftar till att lyfta fram några av alla dessa modiga förebilder vars osjälviska sätt, hårda arbete, goda affärsidéer eller framtidsvisioner ger livskraft och utveckling åt oss i Hagfors kommun.

Mera mångfald med maten

"Mera mångfald med maten" är ett projekt som pågick under 2021 med syftet att stärka möjligheten till lokalproducerad mat, genom att inspirera och föra vidare kunskap inom odling. Projektet riktade sig mot tre olika målgrupper: odlare i trakten, skolelever samt skolmåltidspersonal.


Landsbygdsdrömmar – Obebodda hus

Under 2022 pågår ett kommunalt Leader-projekt kallat Landsbygdsdrömmar - Obebodda hus. Det är ett samarbete mellan kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors som tillsammans inventerar obebodda hus/ödehus i hela vårt geografiska område.

Projektets syfte är att öka närhet till och dialogen med våra fastighetsägare som kan ge en möjlighet till positiv landsbygdsutveckling

Publicerad av

Senast ändrad