logo

Grafisk profil

Hagfors kommuns grafiska profil innehåller riktlinjer för hur den ska användas, hur kommunen kommunicerar grafiskt med logotyper, färger, typsnitt och layout.

undersida bild

Varför har vi en grafisk profil?
1. Genom den grafiska profilen blir vi igenkända
Vårt önskemål är att våra målgrupper direkt ska se att vårt material kommer från just Hagfors kommun. För att uppnå detta måste alla inom vår organisation använda samma grafiska profil. Med tiden arbetar vi in vår grafiska profil och målgrupper kommer snabbare och tydligare att se att det är Hagfors kommun som är avsändare och därför vara mer öppna för budskapets innehåll.

2. Vi ger ett trovärdigt intryck
Alla som utformar eller köper in profileringsmaterial för Hagfors kommun ska använda vår grafiska profil. I och med att vårt material har ett enhetligt utseende ger det ett mer professionellt och trovärdigt intryck än om vi växlar utseende och framtoning från tillfälle till tillfälle. Därför är det viktigt att alla förstår varför vi konsekvent måste använda den grafiska profilen.

3. Vi sparar tid och pengar
Det viktigt att känna till att en samlad grafisk profil sparar tid och pengar. Varje gång vi ska utforma en trycksak, en annons, eller liknande behöver vi inte ägna timmar åt att uppfinna hjulet på nytt. Med hjälp av den grafiska profilens verktyg kan vi gå direkt till utförande.

Hagfors kommun – varumärke eller myndighet?
Svaret är: både och!
I information från kommunen ska myndigheten Hagfors kommun stå som avsändare.
När det däremot gäller kommunikationen och marknadsföringen mot kommuninvånare och turister ska varumärket Hagfors kommun stå som avsändare. Det innebär två olika logotyper/märken. Vi skiljer alltså grafiskt på myndighetsinformation och varumärkes-kommunikation.

När kommunen/myndigheten informerar
Svart text på vit bakgrund.
Logotypen som används är kommunvapnet med texten ”Hagfors kommun” till höger eller under vapnet.

När varumärket/platsen kommunicerar
Texten placeras på vit/ljus platta. Bakgrund kan vara en av profilfärgerna, ett foto eller vektorbaserad grafik. Logotypen som används är den svarta stripen med färgrutorna.

Typsnitt och typografering är desamma för båda avsändarna.

Det är utvecklingsenheten som producerar allt grafiskt material för kommunens räkning. Hör av dig till utvecklingsenheten i god tid innan ditt grafiska material ska vara klart.

Publicerad av

Senast ändrad

LÄNKAR

Grafisk profil Pdf, 15.1 MB.