logo

Valberedningen


Publicerad av

Senast ändrad

LEDAMÖTER 2022-2026

Boo Westlund (OR),
ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Göran Eriksson (S),
vice ordförande
goran.eriksson@hagfors.se

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se

Åsa Johansson (S)
asa.f.johansson@hagfors.se

Thor Millvik (OR)
thor.millvik@hagfors.se

Oliver Persson (S)
oliver.persson@hagfors.se

Annika Hagberg (OR)
annika.hagberg@hagfors.se

Margret Bergkvist
margret.bergkvist@hagfors.se

Jan Klarström (SD)
jan.klarstrom@hagfors.se

ERSÄTTARE

Nenne Westlund (OR)
Ingemar Tönnberg (S)
Maria Bertelsen (OR)
Ida Säker (S)
Ann-Sofi Andersson (OR)
Erik Helgesson (S)
Stellan Andersson (C)
Johannes Haglund (V)
Roger Brodin (M)