logo

College

Teknikcollege Hagfors Munkfors är en samverkan mellan teknikföretag i de båda kommunerna Hagfors och Munkfors samt Älvstrandsgymnasiet.

Vård- och omsorgscollege Hagfors är en samverkan mellan Älvstrandsgymnasiet och vård- och omsorgsverksamheten i Hagfors & Munkfors samt Landstinget i Värmland.

undersida bild

4 BRA SAKER MED EN BRANSCHNÄRA UTBILDNING

  • Efter avslutad, godkänd utbildning har du goda chanser att få arbete
  • Du garanteras bra APL-platser med utbildade handledare
  • Du får möjlighet till sommararbete under utbildningen
  • Utbildningarna utformas tillsammans med företagen, vilket innebär att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Företagen får den kompetens de önskar

Teknikcollege Hagfors är en samverkan mellan teknikföretag i Hagfors och Munkfors och Älvstrandsgymnasiet.

Företag som ingår i samarbetet är bland andra Uddeholms AB, Voestalpine Precision Strip, Munkforssågar AB, Valmet, Feroma AB, UHT, Ekshärads Waterjet och Autofric och ett flertal nya företag på väg in med anledning av den senaste certifieringen av el-och energiprogrammet.

Här på Älvstrandsgymnasiet ingår fyra nationella program, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet samt El-och energiprogrammet

Teknikcollege innebär en viktig del i det lokala näringslivets framtida kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagen inom teknikcollege arbetar för att öka rekryteringen till de tekniska utbildningarna, och genom samverkan med arbetslivet anpassas utbildningen mer efter företagens krav och gör dig som elev anställningsbar.

Vård- och omsorgscollege Hagfors är en samverkan mellan Älvstrands-
gymnasiet och vård- och omsorgsverksamheten i Hagfors & Munkfors samt Landstinget i Värmland.

Vård- och omsorgscollege innebär en kvalitetsmärkning av vård- och omsorgs-programmet.

Utbildningen ska ha en hög kvalitet både i skolan och i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), och bland annat garantera utbildade handledare i den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Kontakten med arbetslivet innebär att utbildningen är anpassad efter arbetslivets krav.

Sidansvarig

Senast ändrad