logo

Myndigheter, organisationer och föreningar

Här finner du information om myndigheter, organisationer och föreningar rörande delaktighet och tillgänglighet.

Foto: Unsplash/Hansjörg Keller

För att skapa ett hållbart välfärdssamhälle behöver digitaliseringen av Sverige intensifieras. Därför finns DIGG Länk till annan webbplats. (Myndigheten för digital förvaltning). Tillsammans med hela den offentliga förvaltningen arbetar de för att omställningen ska bli verklighet, och till nytta för alla. Digital tillgänglighet är viktigt. För en person med funktionsnedsättning kan en god tillgänglighet vara helt avgörande för att kunna ta del av information eller utföra ett ärende. Tillgängliga webbplatser och appar är ofta bättre för alla målgrupper.

Funktionsrätt Sverige Länk till annan webbplats., är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit sig samman för att agera med samlad kraft. Funktionsrätt Sverige ser samhället ur ett helhetsperspektiv och deras uppgift är att förändra samhället, genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. 

Funktionsrättsbyrån Länk till annan webbplats. driver en nationell rådgivningslinje som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. De erbjuder rådgivning gällande rättigheter och ger information om hur rådsökande själva kan kräva sin rätt.

DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet Hagfors-Munkfors Länk till annan webbplats.

DHR Länk till annan webbplats.är en riksomfattande demokratisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
organisation. Avdelningens ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde, driva rättighetspolitik vars mål är att personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

Reumatikerförbundet Hagfors-Ekshärad Länk till annan webbplats.

Reumatikerförbundet Länk till annan webbplats.arbetar för reumatikers rätt till ett bra liv och söker lösningen på reumatismens gåta. Förbundets mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.

Hörselskadades Riksförbund - Hagfors Länk till annan webbplats.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) Länk till annan webbplats. är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

Riksförbundet HjärtLung Hagfors-Munkfors Länk till annan webbplats.

HjärtLung Hagfors-Munkfors är en ideell lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung Länk till annan webbplats. som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ska kunna leva ett bra, rikt och friskare liv.

Synskadades riksförbund (SRF) Värmlands län - Hagfors-Munkfors Länk till annan webbplats.

Synskadades Riksförbund Värmlands Län är en ideell intresseorganisation av synskadade, som är en del av Synskadades Riksförbund Länk till annan webbplats..

Astma och Allergiförbundet Norra Värmland Länk till annan webbplats.

Astma- och Allergiförbundet Länk till annan webbplats. arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet.

 

Attention Karlstad/Värmland Länk till annan webbplats.

Attention Länk till annan webbplats. är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.

 

Diabetesföreningen i Karlstad Länk till annan webbplats.

Diabetesförbundet Länk till annan webbplats. gör livet med diabetes så rättvist och förenklat som möjligt genom att sprida kunskap, förenkla i vardagen och stödja forskningen. Under alla faser och situationer i livet.

FUB Värmland Länk till annan webbplats.

FUB Länk till annan webbplats. är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)/ utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Mag och tarmföreningen i Värmland Länk till annan webbplats.

Mag- och tarmföreningen i Värmland är en förening inom Mag- och tarmförbundet Länk till annan webbplats.. Föreningen verkar för att personer med mag- och tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin sjukdom.

Neuro Karlstad Länk till annan webbplats.

Neuroförbundet Länk till annan webbplats. är en partipolitiskt oberoende intresseorganisation som arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Parkinssonförbundet Värmland Länk till annan webbplats.

Parkinssonförbundet Länk till annan webbplats. är en ideell och demokratisk organisation som verkar för att förbättra förhållandena för personer med Parkinson eller med parkinsonliknande symtom, och deras anhöriga.

Myndigheten för delaktighet (MFD) Länk till annan webbplats. är en liten myndigheten med ett stort uppdrag. Deras uppdrag är att guida samhällets aktörer och främja deras arbete så att fler människor självständigt ska kunna använda de miljöer, produkter och tjänster som erbjuds.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsstrateg

Individ- och omsorgsavdelningen

Kim Henriksson
0563-185 00