logo

Uvåns Näringslivscenter AB

Uvåns Näringslivscenter AB är ett fristående bolag som på uppdrag av Hagfors kommun verkar som en central aktör i Hagfors kommuns utvecklingsverksamhet samt i övrigt erbjuder sina tjänster till marknaden.

Det strategiska arbetet är inriktat på att medverka och vara drivande i att höja Hagforsregionens attraktionskraft och innovationskraft samt att utveckla och stärka regionens entreprenörskap.

Vi kan hjälpa till med starta eget-utredningar, vilka olika stöd som finns att söka, kontakter med banker, affärsutveckling, etableringsstöd, nätverksutveckling med mera. Detta ska i sin tur skapa en jordmån och kultur som leder till ökad befolkningstillväxt, utveckling av idéer och dess kommersialisering och en dynamisk näringslivsutveckling.

Vidare arbetar vi för att Hagforsregionen har en framträdande och pådrivande roll i det länsregionala utvecklingsarbetet.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Uvåns näringslivscenter Stadshuset, Hagfors
0563-185 00

Styrelseordförande
Christina Lundqvist
070-264 40 08
christina@christinalundqvist.se

VD
Lars Sätterberg
0563-187 76
lars.satterberg@hagfors.se

Administration
Petra Hedlund
0563-187 52 petra.hedlund@hagfors.se  

Näringslivsutvecklare
Fredrik Igelström
0563-187 43 fredrik.igelstrom@hagfors.se