logo

Presidium

Kommunfullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordföranden som utgör kommunfullmäktiges presidium. Presidiet leder kommunfullmäktiges sammanträden.

Presidiet ansvarar för den politiska verksamhetens budget och uppföljning. Presidiet ska också bistå beredningarna i deras arbete.

Varje ny mandatperiod väljs ett nytt presidium.

Följande ledamöter utgör kommunfullmäktiges presidium under perioden 2022-10-15 — 2026-10-14:

Michael Kjellstrand (OR), ordförande

Jessica Larsson (S), 1:e vice ordförande

Karl Persson (SD), 2: vice ordförande

undersida bild

Publicerad av

Senast ändrad